Градски завод за вештачење

Расправа поводом Предлога решења о давању сагласности на Статут Градског завода за вештачења. 6. седница, 18.9.2014.

Нећу дуго. Ја ћу у ствари од свих ових тачака да говорим о једној – о Изменама Статута Градског завода за вештачење. Нисам чуо неко образложење у вези тога.

Пазите, Градски завод за вештачење је једна установа коју је основао Град Београд и зато се зове Градски завод, одавно још, од 1974. године (тако пише у образложењу) и недавно су се ту покренуле одређене промене.

Видео сам да је чак у једном тренутку, ја мислим да је градски менаџер рекао да је Град најзад преузео свој Завод за вештачење, контролу над њим, што ја мислим да није добро. Није без разлога Градски завод за вештачење био независан, без пуне контроле Града Београда.

Завод за вештачење, као што му и само име каже, бави се вештачењем. У њему раде вештаци. И до сада је Статут био такав да је већину у Управном одбору имао Завод, значи Град је давао у Управном одбору своје представнике, али није имао већину. Већину су имали запослени, односно сами вештаци и они су пресудно одлучивали о избору директора. Значи, није Град бирао директора.

На тај начин је Завод за вештачење био самосталан и независан од политичке воље ове Скупштине и од Града.

Ово је јако важно због тога што Градски завод за вештачење вештачи у многим споровима у којима је учесник Град Београд преко свог правобранилаштва – или је тужена страна, или страна која тужи и онда по одлуци суда у тим споровима вештачи Градски завод за вештачење, који треба да буде непристрасан и не треба да буде у сукобу интереса.

Сада, када је Градски завод за вештачење – како то рекосмо – најзад преузет и контрола над њим је од стране Града и када Град има већину у Управном одбору и када пресудно одлучује о избору директора, а директор онда одлучује о запосленима, о њиховим радним местима, долазимо у ситуацију да имамо један потенцијални сукоб интереса, долазимо у ситуацију да стране у спору, адвокати стране у спору који имају спор против Града могу да траже од суда изузеће Градског завода за вештачење јер није непристрасан, односно јер је део система Града, по принципу: кадија те тужи, кадија ти вештачи.

Не знам каква ће бити судска пракса, али могуће је да судови то уваже и да изузму Градски завод за вештачење у свим случајевима када је Град страна у спору, што опет може нанети велику штету Заводу, одузети му много посла, направити му један финансијски мањак, па из тог разлога мислим да треба још једном размотрити да ли је ово решење добро, да ли је ово најбоље решење, да ли можда ова кућа, коју јесте основао Град, треба ипак да сачува своју непристрасност, независност, самосталност од политичког утицаја, од политичке воље Скупштине, јер само ако је независан, ако су вештаци сигурни да неће бити кажњени политички, да неће бити смењен директор, да неће они бити смењени, онда они могу заиста слободно и непристрасно да вештаче без сукоба интереса. Толико и хвала.