Кршење претпоставке невиности

Јављање по пословнику – 3. седница 28.5.2014.

Повређен је члан 90. по коме, између осталог, није дозвољено коришћење увредљивих израза, нити изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица. А овде мислим да господин Јовичић поново у свом добром маниру човека за кога не важи основни постулат људских права, који је по нашем Уставу за нас такође обавезан, а то је претпоставка невиности, прогласио овде за криминалце, како градоначелника који је био у притвору, (Љубиша Симовић – бивши градоначелник Краљева, напомена З.А.) али колико ја знам није ни подигнута оптужница јер се испоставило да је вештачењем утврђено да је у ствари ту више урађено него што је новца утрошено. Дакле, то што сте ви тврдили да је човек урадио – није. Ви настављате да га оптужујете.

Значи, човек који није ту оптужује се да је криминалац иако надлежни органи нису утврдили да јесте. То је забрањено и нашим Пословником, забрањено је, како да вам кажем, и Европском повељом о људским правима и Универзалном декларацијом о људским правима. Немојте да људе оглашавате за кривце пре него што се утврди да то они заиста јесу.

А што се тиче Управе за воде, значи, ви нас одборнике нисте уопште обавестили о новој Одлуци о Градској управи. Ми је добили нисмо. Ја сам видео у „Службеном листу града Београда“, пише, датум је 22. април који тај лист носи на себи и ту пише: Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

Ако је објављена 22. априла, значи ступа на снагу 23. априла. То пише на крају Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градској управи. И тамо где је писало да се ти и ти послови обављају у Управи за воде, то више не пише ни у том члану, а колико сам ја видео, ни у једном другом. Значи, Управе за воде – нема!