Одлука о накнадама и примањима одборника

Тачка: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА БЕОГРАДА – 3. седница 28.5.2014.

ПРЕДСЕДНИК: Материјал сте добили. Уводне напомене даће Зоран Алимпић, председник Административно-мандатне комисије. Зоране, изволите.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Хвала, председниче.

Као што су неки одборници у току данашњег дана већ напомињали и говорили о томе, одборници Скупштине града су у претходном досадашњем периоду имали одређена права и одређена примања, односно примали су одређене накнаде и то је било регулисано Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини града Београда.

Одборници су имали одређену накнаду која је служила за то да им помогне и да им покрије трошкове вршења њихове одборничке дужности јер одборници треба не само да долазе на седнице Скупштине и да присуствују, већ и да буду на терену, да обилазе цео град, да разговарају са грађанима, можда понекад и да плате пиће грађанима кад разговарају са њима да не би ови њима плаћали, што може бити схваћено као корупција.

Значи, постоје разни разлози због којих постоји пракса не само у Србији, у великој већини локалних самоуправа, већ и у иностранству да одборници добијају одређену накнаду за вршење своје одборничке дужности. Она је укључивала, значи, накнаду која је у тренутку доношења била 8.000 динара, па је онда она увећавана у складу са порастом плата функционера, ја мислим у Скупштини, тако да је она достигла после једног низа година износ који је сада важећи, а ја мислим да је то нешто преко 17.000 динара.

Уз то, одборници су имали право и на дневницу, значи по једну дневницу по одржаној седници Скупштине, што треба да им надокнади трошкове ако их они имају на својим редовним пословима, значи одсуствују са свог радног места па се онда претпоставља да тамо неће остварити дневницу па су добијали овде од Скупштине града.

Одборници су такође по тој Одлуци имали право на накнаду за јавни превоз, значи раније маркицу, а после ову бусплус накнаду, и право на паркирање под посебним условима и право на дневнице у случају службених путовања и путовања у иностранство, када рецимо неке делегације за сарадњу скупштина градова које смо ми раније имали, када онда постоји потреба да одборници представљају Скупштину града у иностранству и путују, имали су право на дневнице.

То је, дакле, била Одлука која је до сада важила. И са почетком мандата ове Скупштине појављивали су се предлози да се та Одлука измени, да се накнада умањи, да се те неке накнаде смање, да се другачије формулишу, са једним добрим циљем, добрим образложењем, а то је штедња, односно да би мање средстава из буџета града ишло на трошкове саме Скупштине и на ове накнаде одборника.

Тако да је у први мах идеја била да се ова накнада измени, односно да се Одлука измени, а да се накнада умањи.

У међувремену се догодила катастрофа и ванредна ситуација и поплаве и ми сада имамо, односно Скупштина града има потребу да из свог буџета пронађе нека ванредна средства како би помогла унесрећенима у поплавама.

Оно што је већ речено и што је, ја мислим председник Скупштине већ рекао, да је на састанку, на седници шефова одборничких група без икаквог расправљања, сукоба, политизације постигнут једногласан договор да се одборници Скупштине града укључе на максимално могући начин у прикупљање средстава за помоћ унесрећенима и тај начин смо нашли у томе, а то је наравно Административно-мандатна комисија и усвојила и то сада предлажемо, значи чланови Административно-мандатне комисије предлажу сада свим одборницима да усвојимо Одлуку којом би Одлука о примањима и накнадама одборника престала да важи, мислим ње више не би било, ставили бисмо је ван снаге и онда до краја ове буџетске године једноставно не би било из буџета града тог трошка за одборнике.

То значи, не само да не би било овог трошка за месечну накнаду од 17.000 динара, него и трошка за доприносе и порезе који морају да се за то плате. Значи, ми ослобађамо у буџету града једну озбиљну суму у бруто износу и већу, него да смо се само одрекли накнада које нам припадају.

И у предлогу ове Одлуке, односно у образложењу можете да видите да се она везује за жртве које су погођене катастрофалним поплавама и да је Одлука на одређено време стављена ван снаге. План је да то буде до краја ове године. Кад се буде усвајао буџет за следећу годину 2015. претпостављам – и то је договор – поново ће се састати шефови одборничких група и разматраћемо да ли треба ову Одлуку вратити, поново усвојити, да ли треба да буде накнада, да ли не треба. То ћемо оставити за касније. Значи, за сада нема ничега.

И оно такође за шта су ме чланови Административно-мандатне комисије замолили да вам скренем пажњу, а што стоји и у записнику са седнице Административно-мандатне комисије, да ми апелујемо на извршне органе Града да приликом израде буџета Града за 2014. годину ова средства којих су се одборници одрекли треба исказати на одговарајућој позицији из које би се јасно видело да су то средства која би била намењена за одборничке накнаде, али се доношењем ове Одлуке преусмеравају за помоћ пострадалима од поплава.

Тако ће, како наши економисти односно финансијери кажу – новац бити обојен, тачно ће се знати одакле је узет и знаће се где је отишао.

То је једна наша молба да то буде и уписано тако у буџету.

Остало је било још једно питање, а то је питање шта са накнадама на које ми као одборници Скупштине града имамо право од конституисања Скупштине, а то је од 23. априла до данас. Значи, мало више од месец дана. И ту накнаду ми имамо право да добијемо. Значи, на њу Град треба да плати порезе и доприносе. И оно што је такође договор шефова одборничких група, а мислим да су одборници у међувремену то сви и урадили – договор је био да сви одборници лично својим потписом на једном формулару се одрекну и те накнаде. Значи, да и она буде преусмерена у фонд за помоћ поплављенима.

Ја се захваљујем свим одборницима у име Административно-мандатне комисије што смо ето тако то и урадили.

Ево, то је предлог, а ја се надам да ће он бити једногласно усвојен, јер је тако било и на Административно-мандатној комисији. Хвала.

(Предлог је једногласно усвојен).