О аутору

ЗОРАН АЛИМПИЋ

Рођен је 20.10.1965. у Панчеву. Од 1968. живи у Београду. По занимању је 08alimpic3дипломирани инжењер шумарства и дипломирани менаџер – мастер, смер јавна управа и европске интеграције.
Завршио је Архитектонску техничку школу и Шумарски факултет у Београду.  Завршио је и постдипломске академске (мастер) студије на Факултету за економију, финансије и администрацију – ФЕФА, у склопу универзитета Сингидунум у Београду. Завршио је курс јавне управе Универзитета Харвард, „Kennedy School of Government, Executive Education“, у јуну 2011. године.

Био је одборник у Скупштини општине Чукарица, у четири мандата, од 1992. до 2004, и од 2016, а у пет мандата, од 1996. до 2018. је био одборник у Скупштини града Београда. Од 1997. до 2004, у два мандата, био је председник Скупштине општине Чукарица. Од 2004. до 2007. био је народни посланик Скупштине Републике Србије. Био је заменик председника Скупштине града Београда од новембра 2004, а од октобра 2007. до јула 2008. био је председник Скупштине града Београда и вршилац дужности градоначелника Београда. Од 2008. и 2012. до новембра 2013. поново је био на дужности заменика председника Скупштине града Београда. Био је члан Скупштине и Институционалног комитета Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе у Стразбуру у два мандата од 2004 – 2010. године и заменик члана Конгреса локалних и регионалних власти савета Европе и Мониторинг комитета од 2016. Члан Савета Шумарског факултета Универзитета у Београду од 2002. године. Председник Карате клуба Чукарица од 1998. године. Помоћник председника градске општине Врачар од 2014. до 2016. године. Сада ради као консултант и предавач у области локалне самоуправе, јавне управе и Европских интеграција.

Члан је Демократске странке од 1991. године. Био је председник општинског одбора ДС на Чукарици, био је потпредседник и председник Градског одбора ДС Београда. Члан је главног одбора ДС од 1994. године. Био је члан председништва ДС за регион Београд.
Ожењен је. Говори енглески језик и служи се немачким.