Имају новац а ипак узимају кредит и непотребно стварају профит банци.

VIII део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Позабавићу се мало овом 19. и 20. тачком. Пошто су оне повезане наравно. Тачка 20. је опет једно задужење јавног комуналног предузећа. То задужење је сада скоро милијарду динара, Настави са читањем Имају новац а ипак узимају кредит и непотребно стварају профит банци.

Не одустају од изградње „Аушвица за псе“.

VII део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Време брзо пролази, па ћу да пређем на оно што је мени интересантније, ребаланс програма пословања за ЈКП „Ветерина Београд“. Настави са читањем Не одустају од изградње „Аушвица за псе“.

Хвале се да је инфлација само 1% па без објашњења повећавају цену воде за 5%.

VI део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

У ребалансу „Београдског водовода и канализације“, исто у образложењу, исто на другој страни, стоји да се планира повећање цене воде од августа 2016. године, што је доста близу, од 5%. Настави са читањем Хвале се да је инфлација само 1% па без објашњења повећавају цену воде за 5%.

Једно пише у градском буџету а сасвим друго у програму рада Градске чистоће.

V део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Следеће је решење о овом ребалансу Градске чистоће, где бих исто затражио једно тумачење, једно објашњење, Настави са читањем Једно пише у градском буџету а сасвим друго у програму рада Градске чистоће.

Званично признају да је стање градских саобраћајница у све лошијем стању, и планирају да ће бити још лошије.

IV део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

„Београд пут“. О Београд путу нећу дуго, али бих вам скренуо пажњу на образложење овог ребаланса, Настави са читањем Званично признају да је стање градских саобраћајница у све лошијем стању, и планирају да ће бити још лошије.

Да ли се град Београд и даље задужује или не?

III део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Прешао  бих сада на ову тачку 18, то су ребаланси Програма пословања ЈКП, а сваки ребаланс програма је прича за себе и зато ја нисам баш очекивао да то све буде спојено. Настави са читањем Да ли се град Београд и даље задужује или не?

Да ли се централизују све комуналне делатности?

II део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Поводом  ових статута има још једна ствар, коју ја можда, признајем, нисам добро разумео, али није небитно, па бих замолио да нам представници предлагача на крају то мало објасне. Настави са читањем Да ли се централизују све комуналне делатности?

Како се проверава и доказује да ли је јавни функционер члан или функционер политичке странке?

I део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД: Настави са читањем Како се проверава и доказује да ли је јавни функционер члан или функционер политичке странке?

Седмо одлагање ревизије права сиромашних домаћинстава на попуст приликом плаћања комуналних услуга.

Расправа о ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА. 31. седница, 22. јун 2016.

Омиљена аргументација свих централизатора на свету обично звучи онако како је звучала сада када је г. Весић говорио. Настави са читањем Седмо одлагање ревизије права сиромашних домаћинстава на попуст приликом плаћања комуналних услуга.

Одузимање пословног простора градским општинама – наставак централизације града.

Расправа о 12. тачки Дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ОДНОСНО НА КОЈИМА ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА. 31. седница, 22. јун 2016.

Даме и господо одборници, ово је изузетно значајна тачка и изузетно важна одлука. Још један акт централизације Београда. Настави са читањем Одузимање пословног простора градским општинама – наставак централизације града.