Коментарисање ребаланса буџета за 2016. годину

Обједињена расправа поводом тачака дневног реда ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ,

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊЕ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2016. ГОДИНИ,

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСКУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ и

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. – 2018. ГОДИНУ. 31. седница, 22. јун 2016. Настави са читањем Коментарисање ребаланса буџета за 2016. годину

На свако помињање рушења у Савамали одговарају увредама.

Расправа поводом предлога Балше Божовића да се Дневни ред допуни тачком: УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ НАЈВИШИХ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА У КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА ПОЧИЊЕНИМ ПРИЛИКОМ РУШЕЊА ДЕЛА САВАМАЛЕ У НОЋИ 24/25. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ. 31. седница, 22. јун 2016.

Господине председниче, повређена су 2 члана Пословника. Члан 80. и 84. Настави са читањем На свако помињање рушења у Савамали одговарају увредама.