Најзад прихватају предлог да профит ЈКП не преносе у буџет већ да га употребе за набавку опреме у оквиру самог предузећа.

Расправа поводом 20. и 21. тачке Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ:

  • ЈКП „Градска чистоћа“
  • ЈКП „Паркинг сервис“

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“. 34. седница, 4. октобар 2016.

Да не буде да читав дан само критикујем. Тачка 21. је Одлука коју хоћу да похвалим и да скренем пажњу на њу јер ја већ дуже време када су овакве тачке на дневном реду предлажем да се овако управо поступа. Настави са читањем Најзад прихватају предлог да профит ЈКП не преносе у буџет већ да га употребе за набавку опреме у оквиру самог предузећа.

Уместо једног заменика директора, Служба за јавне набавке ће их имати пет и сви ће имати функционерске плате.

Расправа поводом 18. тачке Дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ. 34. седница, 4. октобар 2016.

Захваљујем се представници предлагача, директорки Службе за јавне набавке на овом уводном излагању, мада је оно у већем делу било усмерено на истицање рада Службе и шта је та служба радила, чиме се бави и тако даље а мање смо чули о самим одлукама односно о самим изменама Одлуке које су овде предложене. Настави са читањем Уместо једног заменика директора, Служба за јавне набавке ће их имати пет и сви ће имати функционерске плате.

Повећавају таксе увек и када год могу, па макар и за 0,3%.

Расправа поводом 14. тачке Дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА. 34. седница, 4. октобар 2016.

Кратко ћу да прокоментаришем заиста, за одборнике који нису пажљивије погледали. Настави са читањем Повећавају таксе увек и када год могу, па макар и за 0,3%.

Огласни простор у Београду издају на 25 година унапред.

Расправа поводом 11. тачке Дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ И ПРЕДАЈЕ ГРАДУ БЕОГРАДУ РАДИ ПОСТАВЉЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА УРБАНЕ ОПРЕМЕ КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ КОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТИТИ И ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ – ПОСТАВЉЕЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОМЕРЦИЈАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА УРБАНЕ ОПРЕМЕ КОЈИ СЕ МОГУ КОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТИТИ. 34. седница, 4. октобар 2016.

Даме и господo, овим предлогом се још један драгоцени ресурс града Београда даје, и то овај пут чак на 25 година! Настави са читањем Огласни простор у Београду издају на 25 година унапред.