44. седница Скупштине града Београда

44. седница одржана је 10. јануара 2018. године и на њој је била само једна тачка дневног реда. Усвојено је, без расправе, Решење о именовању Градске изборне комисије. То решење се може наћи на линку: http://sllistbeograd.rs/pdf/2018/01-2018.pdf#view=Fit&page=1

15. јануара 2018. расписани су избори за нови сазив Скупштине града Београда за 4. март 2018.

Кадровски план предвиђа велико (предизборно) повећање броја запослених у градској управи, и поред постојеће наводне забране запошљавања у јавном сектору.

Расправа поводом тачке Дневног реда 39. ПРЕДЛОЗИ КАДРОВСКИХ ПЛАНОВА ЗА 2018. ГОДИНУ: – Градске управе града Београда, Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну ревизију града Београда и Канцеларије за младе, – Правобранилаштва града Београда, – Заштитника грађана, 43. седница, 21. децембар 2017.

Прво желим да похвалим што ове године уопште имамо, уз усвајање буџета на буџетској седници, и кадровски план, Настави са читањем Кадровски план предвиђа велико (предизборно) повећање броја запослених у градској управи, и поред постојеће наводне забране запошљавања у јавном сектору.

Да ли се јавне комуналне мреже припремају за приватизацију?

Расправа поводом тачака Дневног реда 37. и 38. : 37) ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ МРЕЖЕ И НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД: – ЈКП „Београдски водовод и канализација“, – ЈКП „Градска чистоћа“, – ЈКП „Зеленило Београд“, – ЈКП „Паркинг сервис“, – ЈКП „Београд пут“ и – ЈКП „Београдске електране“, 38) ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УЛАГАЊУ НЕОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈA“, 43. седница, 21. децембар 2017. Настави са читањем Да ли се јавне комуналне мреже припремају за приватизацију?

Девети пут продужавају рок за ревизију листе корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга.

Расправа поводом тачака Дневног реда од 28. до 30. : 28) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, 29) ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, Настави са читањем Девети пут продужавају рок за ревизију листе корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга.

Ко ће да плати Јавним предузећима за попусте на „Сениор картице“?

Расправа поводом тачака Дневног реда од 26. до 29: 26. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ: Настави са читањем Ко ће да плати Јавним предузећима за попусте на „Сениор картице“?

Да ли је заштићено дрво заиста „изгубило својства“, или ће бити посечено зарад изградње жичаре – гондоле?

Расправа поводом тридесетдруге тачке дневног реда: 32. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА „КЕЛРЕУТЕРИЈА“ НА КАЛЕМЕГДАНУ У БЕОГРАДУ; 41. седница, 26. септембар 2017.

Даме и господо одборници, ово је једна кратка одлука и овде је све јасно. Ја сам са г-ђом Шабановић, која је по овој тачки представница предлагача, разговарао у ходнику, покушавајући да се мало више информишем о овоме. Настави са читањем Да ли је заштићено дрво заиста „изгубило својства“, или ће бити посечено зарад изградње жичаре – гондоле?

Колико ће грађане Београда коштати спаљивање отпада у новој спалионици у Винчи?

Расправа поводом петнаесте тачке дневног реда: 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ГРАДА БЕОГРАДА У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ТРЕТМАНА И ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА; 41. седница, 26. септембар 2017.

Имајући у виду да је претходни говорник доста минута говорио о стварима које баш никакве везе немају са овом тачком дневног реда Настави са читањем Колико ће грађане Београда коштати спаљивање отпада у новој спалионици у Винчи?

Доносе акте о издавању биоскопа, а истовремено укидају једини биоскоп који би могли да изнајмљују.

Расправа поводом једанаесте тачке дневног реда: 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА; 41. седница, 26. септембар 2017.

Даме и господо одборници, као што смо чули од представнице предлагача и одборника који је пре мене говорио, разлог за доношење ове Одлуке јесте да се другачије дефинишу неки пословни простори. Настави са читањем Доносе акте о издавању биоскопа, а истовремено укидају једини биоскоп који би могли да изнајмљују.

Да ли је тражење утврђивања кворума пред гласање „извргивање руглу“?

Обједињена расправа о тачкама 34. и 35. Дневног реда. 34. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА И КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ. 35. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ. 40. седница, 29. јун 2017.

Захваљујем се начелници Градске управе госпођи Пантелић на овим уводним речима. Она је објаснила да је то законска обавеза. Усвајање овог Кадровског плана. Настави са читањем Да ли је тражење утврђивања кворума пред гласање „извргивање руглу“?

О пљачки грађана преко надуваних рачуна за грејање и чудном планирању линија Метроа.

Обједињена расправа о тачкама 29, 30, 31. и 32. Дневног реда. 29. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНЕ ПЛАНОВЕ ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД: Настави са читањем О пљачки грађана преко надуваних рачуна за грејање и чудном планирању линија Метроа.