Да ли треба поново градити топловод ТЕНТ – Нови Београд?

Обједињена расправа поводом првих шест тачака Дневног реда – Урбанистички планови, III део, 2. тачка, ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВАНГРАДСКОГ ТОПЛОВОДА ОД ТЕ-ТО „НИКОЛА ТЕСЛА“ У ОБРЕНОВЦУ ДО ТО „НОВИ БЕОГРАД“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, СУРЧИН И НОВИ БЕОГРАД, 38. седница, 20. април 2017.

Желео бих, можда у сличном тону, да говорим и о тачки 2. дневног реда, а то је Предлог плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од Термоелектране „Никола Тесла“ у Обреновцу до Топлане „Нови Београд“, Настави са читањем Да ли треба поново градити топловод ТЕНТ – Нови Београд?

Да ли треба градити жичару од Калемегдана до ТЦ Ушће?

Обједињена расправа поводом првих шест тачака Дневног реда – Урбанистички планови, II део, Одлука о изради Плана детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд, 38. седница, 20. април 2017.

Јуче смо добили допуну дневног реда, а неки су је добили тек данас. Настави са читањем Да ли треба градити жичару од Калемегдана до ТЦ Ушће?

Још један план и радови да би се омогућио „Београд на води“.

Обједињена расправа поводом првих шест тачака Дневног реда – Урбанистички планови, I део, тачка 4. – План детаљне регулације дела уличне мреже стамбеног комплекса “Старо насеље“ у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, Градске општина Чукарица. 38. седница, 20. април 2017.

Христос васкрсе! Даме и господо одборници, почињемо са овом групом тачака дневног реда – урбанистички планови, предлози за израду урбанистичких планова. Настави са читањем Још један план и радови да би се омогућио „Београд на води“.

Програм пословања Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда за 2017. годину.

Обједињена расправа поводом тачака Дневног реда од 11. до 13.:

Настави са читањем Програм пословања Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда за 2017. годину.

Опраштају тајкунима 10 милијарди динара дуга за грађевинско земљиште.

Обједињена расправа поводом тачака Дневног реда 9. и 10.:
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ИЗМИРЕЊА ДОСПЕЛОГ ДУГА ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА. 37. седница, 26. јануар 2017.

Даме и господо одборници, просто је невероватно колику количину замене теза, подметања, бесмислица смо имали прилику да чујемо у овим претходним минутима. Најављивано је да ће под овом тачком бити откривена некаква силна пљачка, некаква велика кривична дела, Настави са читањем Опраштају тајкунима 10 милијарди динара дуга за грађевинско земљиште.

Где се, на крају, налази улица Маршала Толбухина?

Обједињена расправа поводом тачака Дневног реда од 6. до 8.:
  1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ МРС „БЕЖАНИЈА“ СА ГРАДСКИМ ГАСОВОДНИМ ПРИКЉУЧКОМ ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ГРАДСКОГ ГАСОВОДА У ЗЕМУНСКОЈ УЛИЦИ ДО ПЛАНИРАНЕ МРС „БЕЖАНИЈА“, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
  2. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АВАЛСКУ УЛИЦУ У ЖЕЛЕЗНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
  3. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА:
                   – o изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица;
                   – o изради Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за блок Г-38 између улица Ружа 3 и Нова 13, градска општина Вождовац. 37. седница, 26. јануар 2017.

Видим да нема много заинтересованих данас за урбанизам, па и ја сам донео за говорницу само ову једну Одлуку о изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља да о њој кажем пар речи. Настави са читањем Где се, на крају, налази улица Маршала Толбухина?

Огласни простор у Београду на 25 година унапред добија баш она фирма за коју сам најавио да се тендер намешта.

Расправа поводом 34. тачке Дневног реда: ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНАЧНИ НАЦРТ УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА УРБАНУ ОПРЕМУ, 36. седница, 29. децембар 2016.

Имам питања за представника предлагача, г. Ненезића. Ово је једно питање за које видим да је деловао „изненађено“ да се јавио само један понуђач иако је „интересовање било велико“. Игром случаја, то је баш онај понуђач о коме сам ја говорио да се за њега намешта овај посао, када смо усвајали Одлуку о концесији. Настави са читањем Огласни простор у Београду на 25 година унапред добија баш она фирма за коју сам најавио да се тендер намешта.

Могу ли комуналне услуге да стварају профит и да ли је грејање на угаљ смањење коришћења фосилних горива?

Расправа о 24. и 25. тачки дневног реда: ПРЕДЛОЗИ ЗА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ДЕЛА ДОБИТИ ПО ДЕВЕТОМЕСЕЧНОМ ИЗВЕШТАЈУ ИЗ 2016. ГОДИНЕ:

  • ЈКП „Београдске електране“
  • ЈКП „Београдски водовод и канализација“
  • ЈКП „Градска чистоћа“

и ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА – СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ГОДИНЕ, СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ДО 2035. ГОДИНЕ. 35. седница, 30. новембар 2016.

Даме и господо одборници, иако обично то не радим, овај пут сам гласао против Одлуке о спајању ових тачака Дневног реда, јер заиста не видим апсолутно никакву повезаност Настави са читањем Могу ли комуналне услуге да стварају профит и да ли је грејање на угаљ смањење коришћења фосилних горива?

Планира ли Београд да смањи емисију гасова стаклене баште?

Други део расправе о Урбанистичким плановима, тачке од 5. до 9.

– Расправа о о изради Плана генералне регулације за објекте Термоелектране „Никола Тесла А“ са припадајућом депонијом, градска општина Обреновац. 35. седница, 30. новембар 2016.

Следеће о чему желим да говорим је Одлука о изради Плана генералне регулације за објекте Термоелектране „Никола Тесла А“, односно проширење депоније пепела, која се планира. Настави са читањем Планира ли Београд да смањи емисију гасова стаклене баште?

Плански и намерно смањују број паркинг места у центру Београда.

Расправа поводом 5,6,7,8 и 9. тачке Дневног реда: 5. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БЕОГРАДСКЕ, КРУНСКЕ, ПРОТЕ МАТЕЈЕ И ЊЕГОШЕВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР, 6. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БОРЕ СТАНКОВИЋА, КАТАНИЋЕВЕ, МАКЕНЗИЈЕВЕ И БОРИСЛАВА ПЕКИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР. 7. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА, ФИЛИПА ВИШЊИЋА, ЗАДУЖБИНСКЕ, МОСТАРСКЕ И ШУМАДИЈСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН. 8. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДА ОД ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛНОГ ГАСОВОДА МГ-05 ДО ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ“ СА ПРИКЉУЧКОМ ДО БИП-а, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН, НОВИ БЕОГРАД, ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ. Настави са читањем Плански и намерно смањују број паркинг места у центру Београда.