Да ли се централизују све комуналне делатности?

II део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Поводом  ових статута има још једна ствар, коју ја можда, признајем, нисам добро разумео, али није небитно, па бих замолио да нам представници предлагача на крају то мало објасне. Дакле, јавна комунална предузећа обављају одређене делатности и онда се у сваком од ових статута наводи које су то делатности које обављају та јавна комунална предузећа. За неке делатности наводи се, и то је у складу са законом, да та предузећа имају искључиво право да обављају те комуналне делатности. И то има смисла. Овде, на пример, ГСП Београд има искључиво право да организује трамвајски саобраћај. Нико други то не може да ради и то је јасно и то је наведено у њиховом статуту. За Водовод и канализацију, водовод дистрибуира воду на општинама где је надлежан и то не може да уради нека приватна фирма, или дистрибуција централног грејања, итд. Али у неким статутима стоји да предузећа имају искључиво право да обављају одређене комуналне делатности на одређеним општинама, а то у пракси није тако. Конкретно, у Статуту Градских пијаца, у члану 7, где се наводи да Градске пијаце имају искључиво право обављања тог посла, а постоје пијаце које нису у систему Градских пијаца, пијаце којима управљају општине, месне заједнице. Да ли то значи да ћемо и пијаце сад централизовати? Постоји велики број локалних пијаца, сеоских пијаца, ту бих желео објашњење. Имамо то исто питање, рецимо када су у питању Погребне услуге, то је код њих у члану 9. Статута. Опет је питање, у члану 9. се каже: „предузеће има искључиво право обављања делатности управљања гробљима“. Ја хоћу да вам кажем да ово предузеће не управља Жарковачким гробљем, нити гробљем у Великој Моштаници, нити у Остружници, нити са десетак других гробаља на општини Чукарица, наводим их као пример, пошто, на жалост, та гробља добро познајем. Како сад то, ако на територији општине Чукарица по члану 9, наше градско јавно предузеће има искључиву надлежност? Шта тек рећи за Сава центар, где стоји, или ја можда ту нешто нисам добро разумео, али хајде да то дефинишемо, да се разјасни, члан 9. у Сава центру каже: „предузеће обавља делатност од општег интереса, културно-уметничко и конгресну делатност“, а онда на крају тог члана се каже „јавно предузеће има искључиво право обављања делатности из става 1. овог члана“. Став 1. да поновим, каже: „Предузеће обавља делатност културно-уметничку и конгресну“. То звучи као да значи да нико други нема права да обавља ту делатност. Ако смо сада овиме дефинисали да то ради само Сава центар. „Ветерина Београд“, у члану 8, велики број послова које обављају и приватни ветеринари и невладине организације, удомљавање паса, држање центара за псе луталице. Да ли се сада и то централизује, молим ту појашњење, да знамо шта смо одлучили, да ли смо заиста одлучили то што овде пише или то само тако пише, а неће се у ствари примењивати?