Да ли се град Београд и даље задужује или не?

III део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Прешао  бих сада на ову тачку 18, то су ребаланси Програма пословања ЈКП, а сваки ребаланс програма је прича за себе и зато ја нисам баш очекивао да то све буде спојено. Имамо ребалансе пословања, на пример, Ребаланс за Јавно комунално предузеће ГСП „Београд“. Ту можемо да видимо у образложењу на другој страни да се предвиђа задужење. Значи, овим ребалансом је предвиђено да ГСП узме кредит, не мали, у износу од 3 милијарде динара, са оправданим разлогом. Предвиђено је да се то искористи за модернизацију трамваја, 134 трамваја, ови чешки, модел „КТ4“, популарне „Кате“, тако их зову у ГСП-у. Они треба да се модернизују и сада је овим планом предвиђено да се ГСП задужи за 3 милијарде динара. Јасно је да је то у ствари задужење града, јер ГСП нема профита и нема вишка, као што имају нека друга предузећа, напротив, субвенције града за ГСП су 8 – 9 милијарди и више годишње, што значи да ће и овај дуг од 3 милијарде град преузети, као што је, на крају крајева, и онај дуг од 6 милијарди за 200 нових „Соларис“ аутобуса, где се такође задужило јавно предузеће, али град годишњим субвенцијама заправо враћа тај дуг.

Ово није ништа необично за мене, али јесте необично за вас јер смо и данас слушали, када је било дискусије о буџету, стално понављање те фразе, флоскуле, да се нова градска власт више не задужује. То одавно више није тачно, па нема ни сврхе то сад више понављати. То је можда било тачно првих неколико месеци, више није, задужујете се. Када је то потребно, кад постоји потреба, задужује се и ова градска власт, као што су и сва претходна задужења претходних градских власти била за тачно, као што је ово овде задужење, за тачно одређене намене. За реконструкцију возног парка, за реконструкцију шина на којима ће сад ови трамваји моћи да иду, за изградњу унутрашњег магистралног полупрстена, за изградњу топловода, за замену подстаница, сваки тај кредит који је узет, узет је за тачно одређену намену, узет је од Европске банке за обнову и развој или Европске инвестиционе банке, по тада најповољнијим условима, и враћају се сада ти кредити. Да, тачно је, али то смо знали одмах када смо узимали кредите још 2010. године и раније, да ће врхунац отплате бити у овој 2016. години. То се исто овде износи као неко велико чудо, да је врхунац у овој години, а јесте, таква је динамика враћања кредита. Али ево, то нас не спречава да и у овој години узимамо нове кредите, што значи да способност града да узима кредите није потрошена, она и даље постоји и ове кредите које је Београд до сада узео, потпуно је способан и може нормално да их враћа.