Доносе акте о издавању биоскопа, а истовремено укидају једини биоскоп који би могли да изнајмљују.

Расправа поводом једанаесте тачке дневног реда: 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА; 41. седница, 26. септембар 2017.

Даме и господо одборници, као што смо чули од представнице предлагача и одборника који је пре мене говорио, разлог за доношење ове Одлуке јесте да се другачије дефинишу неки пословни простори. Конкретно, на страни 3. изнети су разлози за доношење ове одлуке. Ту пише да је разлог да се убаце простори у којима се обавља културна делатност, а између осталог и биоскопи. На дну те 3. стране, у образложењу се наводи да постоји само један биоскоп, који је сада преузимањем пословног простора од општинских јавних предузећа, постао градски простор и Град сада треба да га издаје и наводи се да је у питању Јавно предузеће „Пословни простор“ општине Чукарица, који у свом фонду има и биоскоп. Да ли их има још? Биоскопа? Нема. Да их има, ви бисте их навели. Мој предлог је да се ова Одлука усклади са реалним стањем, јер ускоро биоскопа бити неће, тако да је непотребно мењати ову Одлуку и убацивати у њу биоскоп, јер је град Београд већ одвојио чак 80.000.000 динара за реконструкцију те сале и тамо се уместо биоскопа прави позориште. Ако треба да убацимо нешто у текст, онда не треба да пише – биоскоп, како сада пише, него треба да пише – позориште. Чланови градског Већа, а овде, у сали, видим само једног присутног члана Већа, вероватно се сећају да су донели Закључак Градског већа, број 4-1044/17 ГВ, од 27. јуна 2017. године, и тим Закључком је издвојено 80.000.000 динара за претварање овог биоскопа у позориште. Очигледно да „лева рука не зна шта ради десна“ и да ми сада имамо једну промену која се ослања на неко претходно стање, а да су већ предузете врло озбиљне мере да се то стање промени, дакле да биоскоп и позориште очигледно нису иста ствар. Овде имамо чак 80.000.000 доказа да то није иста ствар, тако да мислим да ову Одлуку треба повући са дневног реда, променити њене одредбе, па на некој од следећих седница, поново је ставити на дневни ред.