Град Београд се поново задужује?

Обједињена расправа поводом шест тачака дневног реда које су у вези са буџетом града. Тачке 2. до 7. Дневног реда: 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ. 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2017. ГОДИНИ. 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ. 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2018. ГОДИНИ И 2019. ГОДИНИ. 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЗАЈМА ПО УГОВОРУ О ЗАЈМУ СА ЕВРОПСКОМ БАНКОМ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО САВЕ ЧУКАРИЦА – НОВИ БЕОГРАД И УГОВОРА О ЗАЈМУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА БЕОГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ, 27. МАРТА, ЏОРЏА ВАШИНГТОНА И ЦАРА ДУШАНА И ПОДЗЕМНИХ ГАРАЖА У УЛ. КНЕЗА МИЛОША. 7. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА: 7/1. О отписивању потраживања града Београда доспелих на дан 31.12.2015. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода, због продаје капитала субјекта приватизације „Индустрије обуће Београд“, а.д. 7/2. О отпису потраживања доспелих за период од 01.09. до 31.12.2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31.08.2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда у трајни улог у капиталу привредног друштва ГП „Мостоградња“ а.д. из Београда. 7/3. О конверзији потраживања гада Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни налог у капиталу Саобраћајног предузећа „Ласта“ а.д. на дан 30.11.2016. године, која нису обухваћена споразумом о одлагању плаћања пореског дуга, са припадајућом каматом до 31.12.2016. године. 7/4. О конверзији потраживања Града Београда по оснву неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог Града Београда у капиталу привредног друштва Фабрика аутобуса и специјалних возила „Икарбус“ а.д. из Београда. 7/5. О отпису потраживања Града Београда доспелих на дан 31.12.2016. године о основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Привредног друштва за железничко угоститељство и туризам „Желтурист“ д.о.о. из Београда. 7/6. О отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда Привредног друштва „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. из Београда. (Четврти део дискусије – о уговору о зајму са Европском банком за обнову и развој.). 40. седница, 29. јун 2017.

Одлука о реструктурирању зајма је интересантна Одлука. Реструктурирање зајма по уговору. Већ сам вам рекао, то је супер, одлично, свака вам част, било је 3,5% камата, сада је 2 %. EBRD је то дао, то није спорно. Шта ја овде видим као спорно? Прво, како је уопште направљен и склопљен овај Уговор, о томе ћу мало касније. Ово је за вас један велики дан, један важан потез, јер се ми као град најзад поново задужујемо. Значи, на ово реструктурирање зајма, имате и ново задуживање. Управо оно што сам поменуо да није урађено прошле године, Улица Краљице Марије. Сад је 20 милиона евра нови кредит уговорен од Европске банке за обнову и развој – EBRD за реконструкцију Улице Краљице Марије. Има и ова транша од 10 милиона за пројекат подземних гаража у Кнеза Милоша. То је добра ствар. То су пројекти за које треба, и нормално је да се Град за такве пројекте задужује. Имамо у прилогу од Управе за јавни дуг да она одобрава, каже – „може“. Они пишу – „одлука о реструктурирању задужења“, они пишу у динарима, и одобравају нову одлуку о новом задужењу од три милијарде 669 милиона, значи, 30 милиона евра укупно, и кажу да то не угрожава законске лимите, као што су и у прошлом сазиву, када смо узимали кредите, исто говорили. Дакле, може, ништа није угрожено. Потпуно је јасно да ви сада узимате нове кредите. Оно што мени није јасно, а ту сада имамо мало цитата које сам донео, ево, то су изјаве „Танјугу“ и „Информеру“, у којима градоначелник Мали каже: „Нећемо се задуживати“. Никодијевић је нагласио „да градска власт неће давати лажна обећања, неће се задуживати“. Онда је опет изјава: „Београд се неће задуживати, „Град неће узети динар кредита“, па Весић каже: „Грађани већ знају да могу да очекују да ће садашња градска власт домаћински располагати са новцем, ми се нећемо задуживати, нећемо трошити оно што не зарадимо“, итд. Папагаји су већ научили да се ви нећете задуживати и, ево, задужисте се. Добро, крај је мандата, одлазите, да оставите и ви некоме кредите да враћа, доста сте ви само враћали, слажем се са тим.

Сви одборници у прилогу имају како гласи превод тог Уговора, Споразума са EBRD о том реструктурирању. Сећате ли се на прошлој седници како сам ја говорио о Уговору, Споразуму са Euroleague Ventures о Фајнал фору? Рекао сам да тај Уговор има одређене недостатке и да је можда могао да буде боље испреговаран. Вероватно се тога сећате? Хтео сам и данас на сличан начин да мало прегледам овај Уговор, али сам схватио да не морам, јер се на тај Уговор односи  ово приложено мишљење Градског правобранилаштва које практично каже да је Уговор скандалозан. Седница на којој смо дискутовали о Уговору о Фајнал фору, који може потенцијално да направи проблеме Београду у будућности, била је 15. јуна 2017. године. Овде у мишљењу правобранилаштва стоји да је оно донето 21. јуна, значи после неколико дана од тога. Градско Правобранилаштво, конкретно заменик правобраниоца Бабић, даје мишљење о овом Уговору и ја не морам много да дискутујем о њему. Само да читам. Лепо је правобранилац анализирао Уговор, управо онако како бих ја, када бих био правник и када бих умео. На страни 5. он каже да је ово ново дугорочно задуживање, па каже да одлука о задужењу не угрожава законске лимите и да је то рекла Управа за јавне набавке. Онда се у трећем пасусу каже: „Одељак 2. предвиђа нешто што наликује камати на камату, а иста би онда била у супротности са одредбама члана 279. став 1. Закона о облигационим односима“. Значи, правобранилац упозорава Скупштину да нешто са овим Уговором можда баш није у реду. Даље се каже: „Осим у случају да се EBRD са тим сагласи, Град неће имати право да раскине било који уговор који је предвиђен овим Уговором о кредиту“. Одељак 6. тачка 02 предвиђа „Да у случају кршења Уговора, EBRD може да прогласи цео овај део зајма са каматом одмах доспелом и наплативом, што отвара питање сразмере међусобних давања“. Сада се правобранилац осврће на оно исто што имамо у Уговору о Фајнал фору, да наше законодавство није надлежно за овај Уговор, да је предвиђено да је енглеско право меродавно за уговор, и правобранилац каже “Истичемо да нам нису познате норме тог права, такође англосаксонски правни систем битно је различит од европског, континенталног правног система, коме припада Република Србија“. Одељак 7. тачка 05. предвиђа „да се уговорне стране одричу права на жалбу на одлуку арбитражног суда, као и права на одлучивање о претходном правном питању пред судовима Енглеске“. Одељак 7. тачка 05 б) предвиђа „да Град неопозиво прихвата да је искључива надлежност судова Енглеске у вези било каквог захтева“. Дакле, овај пут, после оне прошле седнице, када сам ја био изненађен да правобранилац даје сагласност, а делује као да не чита уговор, овог пута га је добро прочитао и заштитио се. Он је скренуо пажњу, па ако после буде проблема, да знате да се правобранилац на време оградио. Пошто имам још мало времена, имамо и ове одлуке о отпису дугова, о конвертовању тих дугова из предузећа у улог Града, итд. Одмах да вам кажем, Граду тај улог не треба ништа, то је све исто као и отпис. Пробао сам да саберем колико је то: Индустрија обуће 169 милиона динара, Мостоградња 498 милиона динара, Ласта 218 милиона, Икарбус 133 милиона, Друштво за одржавање зграда 5,9 милиона динара. Кад се све то сабере, то је скоро милијарда динара новца, који припада грађанима Београда, кога ће сада ова Скупштина да се одрекне, да га отпише. Зашто? Неко је управљао тим предузећима. Пет година сте ви на власти, неко је веома лоше управљао тим предузећима. Ваљда је дошло време да преузмете одговорност бар за тих пет година у односу на Републику, ово су Републичка предузећа? Сада Република, уместо да види ко је крив и шта се дешавало, шаље вама писмо и каже – морате да опростите дуговање. Колико год да су дугови, треба нешто о томе да се каже. Треба да знамо колико је и треба да знамо како Београд, београдски буџет и грађани Београда остају без новца. Ово је већ постао манир. Ми имамо врло често овакве отписе дуговања. Ја само питам – кад ће нама неко нешто да отпише? Чак ни тај Трезор, који неће да нам плати камату, хоће да наплати своју услугу. Да не будем непоштен, у завршном рачуну сам видео, ако се сећате када сам на прошлој седници говорио о организацији Фајнал фора, ја сам изразио резерву, незадовољство што ће те додатне приходе, које ће Република Србија имати због повећане потрошње, због ПДВ-а, због хотела, због ресторана, због туриста који долазе, ако изузмемо туристичку таксу која је ситна, као добитника углавном имате Републику. Тада сам питао, не знам ко је био известилац – зашто Република не плати бар део оних 2 милиона 250 хиљада евра што мора да се плати Еуролиги у кешу? Нисте ми тада рекли, а сада видим у Завршном рачуну да је Република платила прву рату, односно 500.000 евра. То је добро, то је у реду. Ако ће они да плате све, не само 500.000 евра, него 2,25 милиона, а да Град покрије онај други део, салу, рекламу итд., то би већ могло да личи на неку рачуницу. Прошли пут ми нисте одговорили, па сам ја мислио да Република не даје ништа, него све ми, а то не би било поштено. Хвала.