Град плаћа боравак деце и у приватним обдаништима

Расправа о Предлогу одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице и Предлогу одлуке о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда. 13. седница, 21.1.2015.

Даме и господо градски одборници, позивам вас да обратите пажњу на нешто што је мени било веома интересантно сада управо, а то је да је члан владајуће коалиције и одборник у овој Скупштини, колико разумем он је то рекао у име читаве одборничке групе ПУПС-а да се залаже за потпуно бесплатан превоз у Београду за све. То је предлог који до сада нисам заиста чуо од…

ПОТПРЕДСЕДНИК АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Господине Алимпићу, јавили сте се за реч поводом теме која се односи на породиље. То је била добра воља да ја господина пустим да помене те две реченице.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Сад ћу и ја у две реченице да одговорим на то.

ПОТПРЕДСЕДНИК АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Одлично. Да ви не кажете после да нико не уважава ваше речи.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Тако да одборник који се залаже за бесплатан превоз треба то да уподоби, званично да предложи овде и да гласамо о томе. Ви се залажете за једно, а све време овде у Скупштини ви гласате за супротно – за стално отежавање и повећавање цена превоза. Ако сте за бесплатан превоз, немојте само на речима да будете. Будите кад се гласа, кад се дижу руке. То је у ствари следећа тачка, па ћемо да видимо како ћете да гласате, за шта се ви у ствари залажете.

Хтео сам само да видим да ли је ту представница предлагача за ове три тачке. Није, пошто сам видео да је малопре изашла.

Ја бих желео да поставим одређена питања врло конкретно за која мислим да би било добро да представник предлагача одмах одговори…

 

ПОТПРЕДСЕДНИК АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Молим, Божо, је л’ можете само да видите где је предлагач да се врати у салу, а ви, господине Алимпићу, молим вас наставите, немојте да трошите своје време.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Мада на нека питања одговор може да ми да и неки представник Градског већа, с обзиром на то да је Градско веће предлагач формално. Значи, не ради се сад о питањима које ја постављам само због себе…

ПОТПРЕДСЕДНИК АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Ево, предлагач је у сали…

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Значи, ради се о томе, овде су три спојене тачке, а један је био представник предлагача. Ради се о следећем – тачка 3, Одлука о измени и допуни Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији града Београда. Значи, све ове три тачке су практично олакшавање, повећање социјалних права у граду и то подржавам и треба да подржимо још и већа права попут оних каква су раније била, а не ова.

Сад желим да говорим о формалним, можда неким нејасноћама и недостацима у овим одлукама.

Имамо у прилогу ове тачке, значи која нам је трећа тачка на дневном реду, имамо у прилогу образац који мајка, запослена, породиља и незапослена породиља треба да попуни и да преда овај образац да би остварила право на накнаду. И у том обрасцу она мора да да личне податке – под један супруга, под два ванбрачног партнера и да заокружи шта је од та два.

Ја мислим да је ово унеколико дискриминаторска одлука, односно дискриминаторски образац, јер постоје самохране мајке које можда и не могу, а можда и не желе да упишу име и презиме ни супруга, ни ванбрачног партнера. Оне су и даље породиље, и даље су мајке.

Да ли је овај образац онда исправан, да ли ће оне имати право на накнаду или ово право на накнаду важи само, како да кажем, за жене са партнером. То није толико безначајно као што се можда вама чини, јер ће неке жене довести у непријатну ситуацију када буду попуњавале овај образац и подносиле захтев.

Тачка 4 – Предлог одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи. То је веома значајна Одлука која практично омогућује да родитељи који своје дете не могу да упишу у градску мрежу обданишта, могу да упишу то дете у једно од (пише овде да има 52 приватна обданишта) и да им Град Београд за то надокнади део трошкова, значи дефинисано је 80% од економске цене која је утврђена решењем. Дакле, највише 22.160 динара месечно по детету.

Цена у приватним обдаништима је обично виша од тога, односно ја мислим да је увек виша од тога, али ово је опет један добар подстицај и једна добра помоћ родитељима који нису могли из разлога што нема довољно места у обдаништима, у градској мрежи обданишта, да своје дете упишу у приватно обданиште, да им се један део тих трошкова и надокнади.

Међутим, шта овде није баш сасвим јасно? Један од услова да би се ово догодило из члана три јесте да је родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној 2015/2016. години поднео захтев за упис детета у једној од 17 предшколских установа чији је оснивач Град Београд, али да због недовољних капацитета дете није могло да се упише.

Дакле, имамо неколико хиљада такве деце сваке године која добију одговор да нема места у обданишту и да не могу да се упишу. Онда они стичу право да се упишу у приватно обданиште где онда почињу да раде по тим групама са другом децом, а Град им надокнађује део средстава.

Оно чега нема у овој Одлуци је шта се дешава у случају да се ослободи место и да после месец, два, три или шест родитељи добију обавештење из обданишта да сада има места? Да ли је онда родитељ дужан да испише дете из приватног обданишта и да га упише у то градско, или није, или дете може да настави тамо где је већ навикло?

То из ове Одлуке није сасвим јасно. Може се тумачити и овако и онако, а увек када администрација може да тумачи нешто и овако и онако, покаже се на крају да је то лоше за грађане, па би било добро бар овде јавно пред микрофоном да ми предлагач одговори шта се дешава у таквом једном случају.

Такође оно што је занимљиво – није сад ту председник Скупштине, прозваћу га али ништа лоше. Гледао сам његово гостовање у Београдској хроници, мислим да је тај текст објављен и на сајту Града Београда, где је он рекао у вези са овом Одлуком да ће претходно бити формирана комисија која ће оцењивати квалитет приватних вртића и да ли могу да уђу у систем који ће финансирати Град.

Тога у овом Предлогу одлуке нема. Нема никакве комисије која ће претходно утврђивати које приватно обданиште може, а које не може да уђе у овај систем. Да ли је то председник Скупштине говорио напамет, или је имао неку ранију верзију Одлуке из које је то испало. Напротив, у образложењу Одлуке стоји да је акредитовано и верификовано 52 предшколске установе и каже: овом Одлуком из тих разлога нису утврђени посебни критеријуми за упис у предшколску установу, већ је довољно да предшколска установа има акредитацију надлежног министарства и наведено је да их има 52.

Дакле, питање за предлагача: шта са том најављеном комисијом, која можда треба да постоји, можда то није лоша идеја, која би сва ова 52 обданишта проверила, на неки начин и класификовала да ли су сва погодна да уђу у овај систем који ће Град финансирати.

И онда долазим на тачку 5. То је ова Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом. То је наравно јако важна Одлука. Ту су наведена она деца, односно родитељи, стараоци, који имају право да им се укупни трошкови у обданишту, у предшколској установи надокнаде. Значи, свако треће дете и свако наредно дете има бесплатан боравак у обданишту. Значи, надокнађује се та цена у износу од 100% – дете корисника права на новчану социјалну помоћ, дете са сметњама у развоју, дете без родитељског старања итд.

Међутим, та Одлука изгледа да није усклађена са овом претходном са којом смо повезали расправу, јер у овој Одлуци стоји у члану 16 да право из члана 10 ове Одлуке, дакле право на бесплатно обданиште има само оно дете које је уписано у градско обданиште и у установу која се налази у мрежи предшколских установа на територији града Београда.

Шта ако дете које има право, односно родитељи, стараоци, усвојиоци имају право на накнаду од 100%, шта ако се упишу у приватно обданиште? По члану 16 за то дете ово не важи. Ако нема места и за такво дете, онда је ово поново дискриминаторска ставка и ово доводи у неравноправан положај децу која би могла да остваре права на бесплатан боравак у обданишту јер једноставно нема места.

Слично могу да кажем и за члан 17 где је предвиђено право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације, значи када дете из обданишта са својим васпитачима одлази негде обично по први пут на одмор и рекреацију. Ова деца имају право да им се надокнаде трошкови, али само по члану 17 у мрежи објеката установа за децу у Београду и тачно је наведено да је то Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.

Претпостављам да знате да не иду сва деца и не иду сва обданишта у објекте Центра дечјих летовалишта којих колико ја знам има 4, јер имамо 55.000 деце у обдаништима, па нема ни капацитета довољно, тако да многа обданишта, многи родитељи се одлучују и за неке друге установе. И онда дете које спада у ову Одлуку под тачком 5 заправо нема право да са другом децом иде на одмор и рекреацију, јер то његово обданиште ту не спада.

Можда сам ја нешто погрешно и протумачио и разумео и управо због тога сам желео да појаснимо овде за говорницом због грађана, због родитеља ове можда неусклађености и нејасноће из ових одлука да би наши грађани а и јавност тачно знали која су овде нова права и која деца и под којим условима могу та права да користе, па бих веома волео да нам неко или представник предлагача или неко из Градског већа само одговори на ова практично 3-4 питања. Ево, толико, хвала вам.