Град више неће бити надлежан за контролу воде за пиће и воде на купалиштима.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА.  24. седница, 7. децембар 2015.

Захваљујем господине председниче. Желим да упутим извињење Скупштини а и председнику Скупштине за паузу коју сам изазвао током претходне дискусије. Повукла ме тема и значај онога о чему смо дискутовали али ја у принципу мислим да треба слушати налоге председавајућег на Скупштини, јер уколико то не радимо онда заиста и дискусија у Скупштини нема смисла, тако да прихватам да сам требао да окончам своју дискусију онда када је Председник то изричито тражио.

Што се тиче ове Одлуке о изменама и допунама Одлуке у градској Управи, ово је сад, да ја не погрешим, али по неком мојем бројању 11. оваква Одлука о изменама ове исте Одлуке, ваљда по реду, тако да заиста онај ко то не прати и не чува све те одлуке потпуно изгуби смисао комплетног текста.

Мислим да нас чека врло брзо и усвајање потпуно нове Одлуке, значи када буде усвојен овај закон о запосленима у органима Локалне самоуправе, ваљда ће то подразумевати усвајање потпуно нове Одлуке о градској Управи, то би требало да буде почетком следеће године, можда смо могли и да сачекамо то па да онда све те промене заједно усвајамо, с обзиром да се већина овде ових промена заправо односи на усклађивање са у међувремену донетим законима и донетим одговарајућим подзаконским актима. Оно што је мени можда скренуло пажњу а желим и вама да скренем пажњу је промена у члану 9. То је овај трећи став у члану 9. где се практично брише надлежност градских инспекцијских органа, да врше инспекцијски надзор који се односи на здравствену исправност воде за пиће, санитарно-хигијенску проверу воде као и воде за купање, значи ми имамо дуги историјат који деценијама траје где наша инспекција и Градски завод за јавно здравље врше ту проверу, значи надзор над исправношћу и воде за пиће у Београдском водоводу и на јавним чесмама и нарочито исправност воде за купање у Савском језеру и на Дунаву и Сави. Ми овим практично одустајемо од те надлежности, Град то више неће радити, препуштамо ту надлежност Републици, што очигледно јесте централизација против које сам ја и моја странка у принципу а на речима сте и ви против централизације и ја мислим да треба задржати искусне људе и већ разрађене системе контроле које ми радимо.

Оно што ме посебно изненадило то смо чули на савету за Локалну самоуправу која је претходила, јесте да се ово заправо ради на основу будућег Закона, на основу Нацрта закона будућег који још није донет. Значи толика је сигурност Градске управе кад је неки Закон у нацрту да ће он бити свакако донет, да већ унапред мењамо наше интерне акте и Одлуку о градској Управи у складу са тим законом. Па се ја онда стално подсећам да сам ја говорио о једном нацрту закона поводом прошле тачке и ја сам исто сигуран да ће он бити усвојен, нажалост, онако како је предложено, исто као што сте ви овде када је у питању Закон о водама за који већ знамо да не сумњате да ће бити донет и већ припремате акте.