Хвале се да је инфлација само 1% па без објашњења повећавају цену воде за 5%.

VI део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

У ребалансу „Београдског водовода и канализације“, исто у образложењу, исто на другој страни, стоји да се планира повећање цене воде од августа 2016. године, што је доста близу, од 5%. Значи, случајно, ето, баш јуче је Међународни монетарни фонд издао саопштење у коме каже да ће инфлација у Србији у 2016. години бити 1,3 %. Чему онда поскупљење воде од 5%, што је три пута веће од инфлације у овој години? При томе „Београдски водовод и канализација“ послује са профитом. То имамо у овој следећој тачки. Има добит и колико сам видео у овој 18. тачки, 30 милиона динара вишка, не треба им, уплаћује се у градски буџет. А у августу дижу цену за 5%. Зашто? Да би тај профит био још већи? Мој предлог је, немојте то повећање од 5% да примените, иако је сад овде у Програму, али када је таква ствар у питању није обавезно да се примени.