Има ли Београд капацитет да у планираним роковима изради све предвиђене урбанистичке планове?

Расправа поводом предлога два плана детаљне регулације и предлога Одлуке о изради 28 нових планова детаљне регулације. 32. седница, 18. јул 2016.

Даме и господо одборници, као и сваки пут кад се усваја Урбанистички план и када усвајамо Одлуке о изради нових урбанистичких планова то су веома важне одлуке и то је нешто о чему треба одборници врло пажљиво да расправљају, да размотре и да расправе сваки од ових планова. Пре него што поставим нека питања градском урбанисти везано за ове данашње одлуке, ја бих само желео да кажем да нисам био у могућности да материјал пажљиво проучим и прочитам као раније из разлога што мислим да у последње време имамо један проблем у овој скупштини Града, а то је проблем са достављањем позива и са достављањем материјала. Ја сам сазнао да ми уопште имамо Скупштину данас прво из медија. Онда сам схватио да нисам добио позив 7 дана раније као што је то требало, а онда сам, пошто знам да ако се неуспешно покуша уручење од стране курира да се материјал враћа па сам морао да одем у канцеларију секретара Скупштине и тамо се налазио на столу мој материјал где је писало да је покушана достава у 16,45 часова?! Не можемо ми сви да седимо код куће без икакве назнаке и најаве и да стално чекамо кад ће доћи курир да нам донесе материјал. Ако већ није могуће оно што ми на свакој Седници тражимо – да нам се достављају и путем електронске поште материјали у електронском облику, да ли је могуће да бар добијемо путем електронске поште позив са дневним редом? Бар то? Ето, то неће изазвати никакав посебан проблем да неко може да тај материјал шири даље или већ од чега се ви плашите, али бар нам пошаљите позиве са Дневним редом јер уколико смо случајно ван стана или негде нешто радимо, и курир нас не пронађе код куће – нико нам то не каже. Он врати материјал, остави на први спрат ове зграде и ко је узео, узео. Овде има мојих колега одборника који још увек до данас нису добили материјал и материјал је горе у канцеларијама. Дакле ту нешто мора да се по том питању предузме.

Што се тиче саме ове одлуке, мени је позната ова мапа која је изложена у сали и познат ми је стари план доношења нових планова као и чињеница да један добар део града Београда није покривен урбанистичким плановима. Оно што заиста желим да похвалим и да подржим, без обзира што сам одборник опозиције, јесте напор и жеља скупштине Града и садашње Градске управе да што више урбанистичких планова буде донето и да што већа територија Града буде покривена урбанистичким плановима. Оно у шта, међутим, изражавам доста сумње јесте капацитет Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда“ да имајући у виду велики број планова о којима смо ми већ раније донели одлуку да су у изради и сви ти планови имају релативно кратке рокове за израду и ако ми сада донесемо ову одлуку – овде је 38 нових планова… Неки су врло захтевни и траже поприлично ангажовање урбаниста на њиховој изради. Једноставно мислим да Ј.У.П. „Урбанистички завод Београда“ нема капацитет да квалитетно уради предлоге ових планова у роковима који су овде дати. Већина ових планова, колико сам видео, има рок од 12 месеци, неки 18 а неки имају 24 месеца. Ови планови које ми на претходним седницама усвајамо, овај део који усвајамо овде на мапи ово плаво, многи од тих планова су рађени по 5,6 или чак 9 година. Дакле, моје питање је да ли постоји могућност, то је питање за представника предлагача, да се можда овај посао убрза и да се за израду планова укључи и Архитектонски факултет, да се активирају можда приватне фирме које имају лицениране урбанисте? У једном броју планова које смо ми дали на израду на претходним седницама, они су поверени управо приватним предузећима, али то су углавном они планови из области инвеститорског урбанизма односно планови где је одређени инвеститор који је заинтересован за одређени део града спреман да финансира тај план. Овде су у питању, свих ових 38, планови које ће финансирати практично Град осим овог једног који ће Аеродром да финансира.

Значи Градска Дирекција за грађевинско земљиште их финансира и израда тих планова је поверена Урбанистичком заводу који… ја не верујем да има капацитет да у роковима који су овде дати све то уради. Такође, колико сам ја погледао, није у нашем градском програмском буџету у коме стоји у оној табели где су предвиђени индикатори, није предвиђено – а тамо су вам индикатори и за ову годину и за две наредне године 2017. и 2018. једноставно ни буџет није предвидео да оволики број планова буде израђен и усвојен у овој и наредне две године.

Као што нисам сигуран ни да Дирекција за грађевинско земљиште има капацитет да све то исфинансира. Дакле моје питање је само… ово је лепо али није довољно донети одлуку о изради планова, то треба и урадити и спровести у задатим роковима и било би добро да у завршном излагању главни урбаниста каже неколико речи о томе и да нас увери да ли ће то заиста моћи да буде реализовано? Хвала.