Имају новац а ипак узимају кредит и непотребно стварају профит банци.

VIII део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Позабавићу се мало овом 19. и 20. тачком. Пошто су оне повезане наравно. Тачка 20. је опет једно задужење јавног комуналног предузећа. То задужење је сада скоро милијарду динара, 929.000.000 динара треба да одобримо да се Паркинг сервис задужи. За разлику од ГСП-а, Паркинг сервис има профита, има вишак пара, па то није проблем, неће морати град да враћа уместо њих вероватно. Али шта, по мени, јесте проблем? Проблем је што под овом 19. тачком, као прва подтачка, половину износа тог кредита, значи пола милијарде, односно 546.674.000 динара, паркинг сервис уплаћује, овим сад решењем дајемо сагласност да уплати у буџет града као профит, као вишак. Значи 547.000.000 уплаћују у буџет као свој профит који им не треба, а на тој истој седници, иста та Скупштина града им одобрава да позајме од банке 929.000.000? Више од половине тог кредита, они не морају да подигну. Једноставно, ми треба овде да им одобримо да тај профит искористе за ту намену, па да кредит буде дупло мањи. То исто може да звучи као пресипање из шупљег у празно, као оно што смо имали са плаћањем заосталих рачуна и са профитом јавних предузећа, али овај пут није, јер овде имамо и фактор камате. Пословна банка која ће дати кредит од милијарду динара ће да добија на та кредит камату, а Паркинг сервис свој профит који би могао употреби за ту намену, која је исто добра намена, изградња неких добара и неки радови, он ће за то да дигне кредит. То су градске паре. Једини ко је ту добар и ко добија беспотребну камату на 500 милиона динара и више је нека банка. То мислим да није рационално и није у реду и није паметно, остварује се један одлив пара из градског буџета и један профит који има банка без икакве потребе. А у оваквим случајевима може се посумњати и на корупцију. Тако да, и у овом случају скрећем пажњу извршној власти да можда овај проблем реше на други начин, није касно да се овај кредит не повуче, већ да се одобри Надзорном одбору ЈКП „Паркинг сервис“ да средства из профита, ова из прошле године, која је требало да убаце у градски буџет, пребаце за те намене и на тај начин не би морали да дижу кредит и не би морали да плаћају непотребну камату. То је то, надам се да нисам био предуг. Хвала.