Измена одлуке о наградама града Београда

РАСПРАВА НА ТЕМУ Предлог одлуке о изменама Одлуке о Награди града Београда. 9. седница, 30.10.2014.

Госпођа Христић је навикла да се уклапа у три минута, па и кад не мора то траје кратко.

Исто по питању ове измене за награде града Београда.

Значи, награде града Београда су врло значајне награде. То је награда која има врло велику традицију. Раније се звала Октобарска награда, а сада се даје у априлу.

Оно против чега сам у принципу јесте инфлација те Награде. Значи, повећавање броја награда које се сваке године дају смањује значај саме Награде и значај на крају крајева и добитника те Награде.

Имамо пред нама доста необичан предлог. Ова Награда се даје, односно давала се у 18 категорија. Значи, у свакој категорији се давала по једна награда. Догађало се да људи деле награду када су заједнички учествовали у неком пројекту и слично. И сада имамо предлог ове Комисије за награду за медицину. Они су ваљда имали проблем или кога да награде или већ који је био њихов проблем, али они су се сетили да умноже и да буду две награде за медицину – једна за, да тако кажем, животно дело, значи за појединца, и једна за неко акутно, односно тренутно постигнуће у тој години.

Али, овај принцип можемо да применимо и на све остале одлуке. И на спорт можемо да применимо. Значи, имамо спортисту који је читавим својим животом, радом на крају заслужио Награду града Београда и имамо спортисту који је баш у тој години освојио олимпијску медаљу, па је он заслужио ту награду. И у области културе и у областима уметности, значи у свим другим областима комисије могу да дођу на исту идеју и да кажу: „ми бисмо више волели да доделимо две уместо једне награде“.

Јер, ово је сад на неки начин неправедно, медицинари су сад повлашћени у односу на друге професије, у односу на писце на пример и сад могу они да имају две награде, једну за писца који је својим делом задужио град, а други за неку своју конкретну књигу. И потпуно је природно да ће се сада и остале професије ту појавити, па ћемо на крају уместо 18 да имамо једно 36 награда.

Значи, против сам овог оваквог решавања проблема. Значи, имамо 18 награда, за медицину је једна, Комисија је ту да у тешкој конкуренцији одлучи коме ће дати, а није решење да пошаље Градској скупштини предлог: е, хајде да доделимо ове године две. Знате, то није решење и зато сам против оваквог Предлога. Хвала.

*Неколико месеци касније, у априлу 2015. једну од две награде за медицину добио је актуелни министар здравства Златибор Лончар.