Јавно стамбено предузеће подиже цене одржавања зграда за 33%?!

Расправа поводом: ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА  2016. ГОДИНЕ ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

  • Јавног предузећа „Градско стамбено“
  • Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда“ и

ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЈКП “БЕОГРАД ПУТ“. 32. седница, 18. јул 2016.

Тачка 13. – ребаланс Програма пословања Јавног предузећа „Градско стамбено“ за 2016. годину. Ту можемо да видимо у образложењу Одлуке на другој страни стоји да предузеће мора да узме кредит од 180 милиона динара ради неодложних радова за санацију најоштећенијих зграда и тако даље. То можда има оправдање, можда нема, али оно што ја мислим да нема оправдање јесте да је предузеће, а то је у овој тачки 14, предузеће „Градско стамбено“ истовремено када узима кредит од 180 милиона динара исказало је нето добит – профит од 47.735.000 динара. Дакле, отприлике трећину, четвртину те суме за кредит предузеће може да покрије само из своје добити. Уместо тога 85% те добити Скупштина града ће сад донети одлуку и даће се сагласност да се уплати у буџет Града?! Значи, то је 40 и по милиона динара добити предузећа Градско стамбено уплатиће се у буџет Града, а Јавно стамбено ће истовремено да узме кредит од 180 милиона, што практично значи да за 40 милиона се заправо задужује буџет града односно предузеће узима кредит, плаћа камату на та средства банци а Град то ставља у свој буџет. Ја мислим да је то потпуно нелогично и да скупштина Града треба да донесе одлуку да се ова нето добит које је предузеће исказало у прошлој години, да се искористи за покриће ових трошкова због којих се узима кредит па да кредит који се узима може да буде видно мањи. Мислим да је то сасвим логичан предлог који би, наравно, смањио профит банке у виду њихових камата али би свакако био добар за предузеће и за Град.

Још једна ствар ми је пала у очи у том образложењу ове одлуке тачке 14, а то је да се овде наводи да је било планирано да се повећају цене за одржавање стамбених зграда. Одржавање хигијене за 5%, што је у складу са Одлуком Владе, упутством, иако инфлација колико ја знам није 5%, мања је од 5% али то повећање би требало да покрије инфлацију и још мало да повећа цене. Уместо тога, овде се сада предлаже повећање цена неких ставки од 33% и од 22%!? Од 1. Августа планирано је повећање накнаде за услугу одржавања стамбених зграда као и за одржавање хигијене и чишћење заједничких делова стамбених зграда. С тим да за одржавање стамбених зграда без лифта планирано је повећање са 5,0273 динара на 6,6863 динара што је повећање од 33%, а за одржавање зграде са лифтом са 7,7462 на 10,3024 динара и то је исто повећање од 33%. За одржавање хигијене и чишћење цена се диже са 148,67 динара на 181,59 динара што је повећање од око 22%.

Е, па сад, пошто је срећом, представник предлагача управо и директор градске Управе за цене и ви сте ти који сте овлашћени да овде одборницима образложите и објасните шта се то десило у овој земљи? Како се правдају и образлажу оволика повећања цена? Да ли је у питању инфлација, пораст трошкова за чишћење зграда, пораст плата људи који то раде, шта је оправдање за овако драстично подизање цена, значи 33% и 22%? Надам се да ћете нам то објаснити. Хвала.