Једно пише у градском буџету а сасвим друго у програму рада Градске чистоће.

V део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

Следеће је решење о овом ребалансу Градске чистоће, где бих исто затражио једно тумачење, једно објашњење, а то смо чули од представника предлагача када смо усвајали буџет, а имали смо прилику и да чујемо у медијима у јавности пошто то градски функционери понављају већ сваки дан, да је градским буџетом предвиђено неких 150.000.000 или 200.000.000 или колико динара за набавку нових подземних контејнера уместо оних који су дотрајали и то је сад у ребалансу буџета града који смо данас усвојили. А данас исто усвајамо и овај ребаланс Чистоће, али то нема у том ребалансу. У ребалансу Чистоће има само 60 милиона за ове обичне контејнере, надземне, од једног кубика, т.ј. 1,1 кубик. Овде је неусклађен ребаланс градски и ребаланс Чистоће. Ако је то тако, то значи да ћемо ми већ од следеће седнице врло брзо опет морати да усвајамо ребаланс Чистоће, јер очигледно руководство Јавног предузећа „Градска чистоћа“ и руководство града не комуницирају добро, не сарађују по овом питању, јер ови ребаланси који се доносе у исто време на истој седници нису усклађени што држим да је доста непрофесионално.