Када ће се окончати поступак ликвидације Југоконцерта и Белеф центра?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА У ПОСТУПКУ РЕДОВНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЈУГОКОНЦЕРТ“ – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији и ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА У ПОСТУПКУ РЕДОВНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕЛЕФ ЦЕНТАР – у ликвидацији. 29. седница, 28. април 2016.

Ево, имамо на дневном реду усвајање годишњих извештаја за две установе културе које су већ по две године у ликвидацији. Као представнике предлагача смо могли да чујемо ликвидационе управнике што не знам баш да ли је логично пошто је Градско веће града Београда предлагач а ми у ствари треба да усвојимо њихове извештаје. Али добро, ја се искрено надам да нећемо једног дана овако да слушамо и ликвидационог управника ПКБ-а са ове говорнице. Једна ствар овде можда није довољно јасна а то је и госпођа Кукркић ликвидациони управник Југоконцерта рекла да с обзиром на дужину трајања овог поступка и имајући у виду да постоје ти неки судски спорови за које се не може предвидети рок трајања, то значи да то може још годинама да траје и то и овде пише и она је рекла са говорнице да је она упутила допис градоначелнику са предлогом да једноставно град Београд преузме на себе те спорове и те евентуалне трошкове и да се поступак ликвидације оконча. Мислим да је то предлог који је врло коректан. Као што и овде пише ликвидациони управник добија накнаду за време трајања поступка ликвидације, значи без обзира шта се ту заправо дешава. Проблем је што у вези тога нисмо добили одговор. Можда не би било лоше да чујемо када су упућени ти дописи градоначелнику и када ће он донети ту Одлуку? То ви не можете да кажете јер сте ви за ову тачку представник предлагача али по мом мишљењу погрешан, то треба да нам каже неко ко је заиста представник Градског већа и градоначелника и ко ће моћи да нам каже када ће градоначелник да одговори на смислен предлог ликвидационог управника који ће иначе смањити трошкове које ће град Београд имати у овом поступку? Ето то је то. Хвала. (Одговора није било).