Како се још један трошак са буџета преваљује на грађане?

Расправа о Предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању. 22. седница, 23. октобар 2015.

Кад су спојене ове тачке, мада ја разумем, има то везе, јасно ми је да сад ова одлука о Београду на води и ова одлука о гробљима су некако спојене, па да кажем пар речи и о тој одлуци.

Значи, тачка 15 – Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и о сахрањивању.

Ту се мења један члан, односно мењају се два члана – члан 42 и члан 44. Значи, мења се извор финансирања одакле се финансирају радови на уређивању и на одржавању објеката на гробљима и дефинисано је, има то у образложењу – то се односи на одржавање путева и стаза, простора између гробних места, зеленила, јавне расвете, чистоће и реда итд.

Значи, у одлуци ранијој која је важила до ове измене писало је да се ти радови финансирају из накнаде за коришћење грађевинског земљишта. И сад је предложено да се то брише. То је логично јер је накнада за коришћење грађевинског земљишта укинута прошле године, нема је више.

И притом, оно што стоји и овде у образложењу јесте да накнада за коришћење градског грађевинског земљишта престаје да постоји и интегрише се у порез на имовину. То овде имате на другој страни.

Значи, није она укинута да је грађани више не плаћају и да она више не постоји, да нема тих пара, него је она интегрисана у порез на имовину и то је разлог којим се правда енормно повећање пореза на имовину који грађани Београда плаћају.

Да вас подсетим, 5 милијарди динара 2013. године, а ове године је предвиђено 15 милијарди динара порез на имовину.

Значи, грађани и даље то плаћају, само се не зове више накнада за коришћење грађевинског земљишта, већ је сада интегрисано у порез на имовину, па би онда логично било да пише да се сада то одржавање путева на гробљима и уређивање плаћа из пореза на имовину. И то би онда било логично.

Међутим, то не пише. Значи, оно што у овој Одлуци пише јесте да се сада ови радови финансирају из накнаде за коришћење гробних места а то је накнада коју грађани који имају та гробна места за њихове чланове породице где они плаћају гробна места односно гробнице. Значи, из те накнаде се финансирају ови радови.

Значи, грађани и даље плаћају оно што су пре плаћали, раније накнаду за коришћење грађевинског земљишта интегрисано је сада у порез на имовину, али додатно за уређење гробаља плаћају и накнаду за коришћење гробних места. И ово ће неминовно да доведе до повећања накнада за коришћење гробних места.

Узгред буди речено, та накнада је крајем прошле године већ повећана за 25%. Значи то је још један удар на пензионере пре свега јер углавном они то плаћају, а сада значи још, осим онога што су до сада плаћали кроз ту накнаду – одржавање гробних места својих намилијих, сада плаћају практично и одржавање целокупног гробља, што је раније плаћао Град односно Дирекција из свог буџета, из те накнаде коју грађани плаћају.

Дакле, кроз малу једну измену, кроз измене два члана ми у ствари имамо ново преваљивање трошка са буџета на грађане, додатно опорезивање грађана и додатно – тако да кажем – драње и пљачкање грађана, што смо имали у великом броју одлука које је претходно донео овај сазив градске Скупштине, па ћемо зато гласати против овог Предлога. Хвала.