Ко ће да плати Јавним предузећима за попусте на „Сениор картице“?

Расправа поводом тачака Дневног реда од 26. до 29: 26. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ:

– ЈКП ГСП „Београд“

– ЈКП „Београд пут“

– ЈКП „Паркинг сервис“

– ЈКП „Градска чистоћа“

– ЈКП „Зеленило Београд“

– ЈКП „Београдски водовод и канализација“

– ЈКП „Београдске електране“

– ЈКП „Градске пијаце“

– ЈКП „Погребне услуге“

– ЈКП „Ветерина Београд“

– ЈКП „Јавно осветљење“

– ЈКП „Инфостан технологије“

– ЈВП „Београдводе“

– ЈУП „Урбанистички завод Београда“

– ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“

– ЈП „Градско стамбено“

– ЈП „Ада Циганлија“

– ЈП „Сава центар“

– ЈП „Београдска тврђава“

– ЈП „Хиподром Београд“

  1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ:

– ЈКП ГСП „Београд“

– ЈКП „Београд пут“

– ЈП „Путеви Београда“

  1. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ:

– ЈКП „Београд пут“

– ЈКП „Зеленило Београд“

– ЈКП „Јавно осветљење“

– ЈП „Градско стамбено“

  1. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКИХ АКАТА:

– ЈКП „Београд пут“

– ЈКП „Паркинг сервис“

– ЈКП „Београдске електране“

– ЈКП „Градска чистоћа“

– ЈКП „Београдски водовод и канализација“

– ЈКП „Зеленило Београд“

– Установа културе – Центар београдских фестивала; 42. седница, 7. новембар 2017.

Председник је спојио доста тачака у ову једну расправу, а овај пут смо доста материјала, ове финансијске извештаје и ревизорске извештаје за ЈКП уместо у папиру добили на CD-у, што похваљујем, а хтео сам да искоментаришем једну од ових тачака и да поставим једно питање, које ми није јасно, у вези последње тачке и надам се да ће ми представник предлагача, г-дин Милосављевић објаснити шта се ту десило.

Тачка 28. – Предлози решења о давању сагласности на одлуке о расподели нето добити из 2016. године за одређена јавна предузећа. Као што знате, ми смо у претходних неколико година имали сваке године овакве тачке на дневном реду и ја сам увек причао једно те исто, тако да сам сигуран да се овде неки одборници сећају тога. Залагао сам се за ово што је сада урађено, тј. да се та добит јавних предузећа и тај вишак између онога што грађани плаћају јавним предузећима за одређену комуналну услугу и онога што то јавно предузеће троши у свом процесу рада, да се тај вишак остави том јавном предузећу за унапређење његових перформанси, за унапређење те комуналне услуге, јер то није и не треба да буде некакав прикривени порез или парафискални намет, па да се уплаћује у буџет, него су то грађани наменски дали за тачно одређену комуналну услугу. Уколико тога има превише, а чини ми се да та разлика између прихода и расхода комуналних предузећа је све већа и заиста је сада довољно велика да се може размишљати и о неком смањењу цена комуналних услуга. Значи, не бисте ништа посебно изгубили. Можда би ми из опозиције изгубили, јер би на смањење цена комуналних услуга бирачи свакако добро реаговали, али у интересу је свих нас који плаћамо да се цене бар мало смање. Није у реду да се та добит јавних предузећа, односно то што грађани скупље плаћају грејање или неке друге комуналне услуге него што оне заправо коштају, убацује у буџет, увек сам говорио да то треба уложити у тај комунални систем и то се сада ради. Ово је добро и то поздрављам и за то ћу да гласам. Најзад сте ме послушали, мада и из овог образложења које смо чули, а и из неких говора које смо слушали када смо усвајали ребаланс буџета, произилази да је ту заправо примењен један механизам у коме се тај профит јавних предузећа, који је узиман у буџет у проценту од 85%, заправо користио за тзв. враћање тих „великих дугова“ претходне власти. Ти дугови су заправо били оно што јавна предузећа нису добила преко уплатнице „Инфостан“-а због тога што су одређене категорије грађана имале попуст. То је онај попуст који већ толико година не успевате да анализирате колико грађана треба да има а колико не треба. Тренутно је то око 61.000 грађана, односно домаћинстава, који остварују одређено право на попусте. Када је наметнут Привремени орган, односно када је ова садашња власт дошла на власт, ти попусти су смањени. Дакле, они најсиромашнији су имали 50% попуста на комуналне услуге, па сте им ви смањили попусте на 30%, а они који су имали попуст од 40% смањени су на 25% итд. Дакле, на тај начин је тим најугроженијим категоријама грађана повећана цена комуналних услуга, а то је створило одређене вишкове на том рачуну „Инфостан“-а који се води за то одређено јавно предузеће. То је представљано као профит предузећа, па је уплаћено у градски буџет, а онда из градског буџета поново плаћено предузећу као накнада за те попусте које су раније давали. Ако ме пратите, схватате да су ти грађани који су имали попусте, када им је смањен попуст, тим повећањем цена сами себи плаћали за те попусте које су у ранијем периоду добили.

ПРЕДСЕДНИК:

Није тачно.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Управо је тако. Шта је владајућа већина тиме постигла? Конкретно да узмемо „Београдске електране“ – оне су испоставиле профит прошле године од 5.000.000.000 динара. Нешто преко 4.000.000.000 се дало у буџет града, а онда се из буџета нешто преко 4.000.000.000 даје као „дуг“ за те попусте што су раније давали. Све је то у градском систему. Паре су се мало „прошетале“, а то се представља као силан и фантастичан успех градске власти која је вратила неке силне дугове претходне власти, иако су ти дугови били према нашем јавном предузећу, а представља се како јавна предузећа имају фантастичан профит, само што им га ми одлукама ове Скупштине онда узмемо, па она немају ништа, а и тај профит су створили тако што смо смањили попусте угроженим грађанима па су они добили да плаћају више. Сада је тај процес завршен, ваљда сте вратили те „силне дугове“ и сада полако остављате јавним предузећима њихове паре, али опет не свима. Надам се да је то почетак тог процеса и да ће у будућности и остала јавна предузећа моћи на то да рачунају, ако не на све, бар на већи проценат тог новца који им припада јер су грађани тај новац дали, не за буџет, него плаћајући тачно одређену комуналну услугу.

Тачка 29, где се ради о променама оснивачких аката јавних предузећа, осим Одлуке о промени оснивачког акта Установе културе, све остале одлуке су уношење у оснивачки акт тог износа капитала. Како се дошло до тог износа капитала? Дошло се на основу ових одлука Надзорних одбора о процени вредности капитала, што смо ми добили уз позив за седницу, али је председник то повукао са дневног реда?! Имали смо предлоге решења о давању сагласности на одлуке надзорних одбора о процени вредности капитала за „Београд пут“, „Паркинг сервис“, „Београдске електране“, „Градска чистоћа“; „Водовод и канализација“ и „Зеленило Београд“, али то је повучено са дневног реда. Закључио сам да ту има нека грешка или ту треба нешто поново проверити. Међутим, ова решења се практично у следећој тачки примењују.

ПРЕДСЕДНИК:

Не, то је већ усвојено.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Значи да има неки разлог зашто је повучено? Ми нисмо усвојили ове износе. Значи, нису довољно добре ове одлуке да их Скупштина усваја, али неко их је усвојио и оне се сада примењују. Сада ми треба да гласамо за ово а нисмо сигурни шта је са овим. Моје питање је – да ли ће ово бити на дневном реду на некој од следећих седница? Ако буде, зашто ми накнадно усвајамо нешто што треба да нам буде основ за промене оснивачких аката, а основ за те износе су ова решења. Значи, да ли ми дајемо сагласност или не? Можда је то и грешка, можда Скупштина и не мора да даје сагласност па је зато и прескочено. То је моје питање, можда техничке природе, али пошто се ради о великим износима, добро је да знамо шта се десило у тој процедури?

* * *

ПРЕДСЕДНИК:

Захваљујем се г-дину Милосављевићу.

Реч има одборник Алимпић.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Јављам се по члану 93.

Пре него што кажем шта је то у вези члана 93., могу да се захвалим представнику предлагача на солидном објашњењу, али није лоше да ми сви као одборници размишљамо о томе да смо данас усвојили ребаланс, а сви смо сведоци да је уведен један нови такав сличан социјални попуст преко чувене „Сениор картице“. Оно што је највећег одјека имало у јавности, имаће попуст од 15% у Предузећу за погребне услуге. У буџету нису предвиђена средства за тих 15%. Ко ће то да плати? Ако оставите то да се превали на јавно предузеће онда радите то исто што сада причате да је раније рађено и да је било лоше. Ако ће то све Град да надокнади јавном предузећу онда је требало у ребалансу да стоји колико је одвојено средстава за финансирање тих попуста на јавне услуге.

Члан 93. каже – ако одборник затражи да се провери кворум пре гласања да то треба да учините, па ја то сада тражим.

ПРЕДСЕДНИК:

Одређујем паузу од пет минута.