Ко је, у протеклих годину дана, био представник Београда у асоцијацији „EUROCITIES“?

Обједињена расправа поводом седме, осме и девете тачке Дневног реда. I део: 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИДРУЖЕНОМ ЧЛАНСТВУ ГРАДА БЕОГРАДА АСОЦИЈАЦИЈИ ГРАДОВА „EUROCITIES“, 39. седница, 15. јун 2017.

Даме и господо градски одборници, обједињена је расправа по три тачке дневног реда. Што се тиче тачке 7. дневног реда – Одлука о измени Одлуке о придруженом чланству Града Београда Асоцијацији градова Европе „EUROCITIES“ – то је Одлука која је донета раније, која се сада само мења. Заправо, први пут када је та Одлука донета, то је било у марту месецу 2003. године, имајући у виду трагичан догађај из тог месеца исте године, нисам сигуран да је то уопште реализовано. Не знам, можда и јесте? У сваком случају, Одлука коју сада мењамо донета је пре две године, у фебруару месецу 2015. године. Овде у тексту имамо и како је та Одлука гласила, Одлука коју сада мењамо. Она је у члану 3. одређивала да се за представника Града Београда у Асоцијацији градова „EUROCITIES“ одређује помоћник градоначелника Града Београда за друштвене делатности. Ја претпостављам да сви ви одборници знате ко је помоћник градоначелника Града Београда за друштвене делатности? Или не знате? И? Ко је наш представник? Ја мислим да тренутно таквог помоћника немамо и мислим да га нема већ годину дана. Помоћник који је покривао ту област, Ирена Вујовић, пре више од годину дана је постала предсeдник Градске општине Савски венац и самим тим више није могла да буде и помоћник градоначелника. То лице, које нас у последњих годину дана представља у овом Удружењу грађана, у ствари ми нисмо ни имали, нисмо имали представника у овој Асоцијацији градова. Моје питање за представника предлагача, господина Маљевића, је: Како смо и које смо активности, као члан те Асоцијације, спроводили, ко је у наше име радио са Асоцијацијом градова, ко је био тада тај наш представник? Сад ћемо знати, мењамо одлуку и сад ће га градоначелник одредити… Али, прво треба да се одреди нови градоначелник. Овај је готов. Моје друго питање, је, дакле, да ли је Град Београд за тих годину дана платио чланарину за учешће у Асоцијацији градова, када није могао да учествује у раду ове Асоцијације, јер није имао ни представника? Чланом 4. ове Одлуке предвиђено је да су средства за реализацију обезбеђена у буџету Града. Дакле, у буџету Града се налазе средства потребна за чланарину за Удружење асоцијације Европских градова. Вероватно да смо платили чланарину за прошлу, 2016. годину, али је чињеница да ми годину дана немамо свог представника, тако да су то вероватно улудо бачене паре. Питање, које сам поставио и када смо усвајали ову Одлуку, је било колика је тачно чланарина коју Град Београд плаћа овој Асоцијацији градова? Тада представник предлагача није имао тај податак и није знао да ми да одговор. Пошто је прошло две године, поново питам, надам се да ћу сада моћи да добијем одговор. У складу са чланом 4, колика су та средства која су обезбеђена у буџету за реализацију ове Одлуке, односно колико Град Београд плаћа чланарину овој Асоцијацији? Можда је мала, а можда је и велика? Мислим да је питање сасвим логично и да представници грађана то треба да знају.