Коментарисање нове Одлуке о градској управи града Београда.

Обједињена расправа поводом тачака Дневног реда од 27. до 29.:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ, 36. седница, 29. децембар 2016.

Даме и господо градски одборници, већ дуго ова Скупштина очекује доношење потпуно нове Одлуке о Градској управи, имајући у виду да је ова постојећа Одлука, која је до сада важила, мењана бар петнаестак пута и да је био обичај да се на скоро свакој седници Скупштине града одлука мења. Имајући у виду да и на ову Одлуку, пре него што смо је усвојили, већ имамо два амандмана, и оба је поднео градоначелник, нема много наде да ће и ова Одлука у овом облику дуго да траје, односно, вероватно ће се наставити ова пракса да се Одлука о Градској управи мења сваки час, или на свакој седници Скупштине. Оно што ја мислим да је погрешно у процедури, када је ово у питању, је следеће:

Представник предлагача, господин Бркљач је навео да је разлог и основ зашто се ова Одлука доноси и зашто она овако изгледа, између осталог, и новодонети Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Међутим, члан 77. тог Закон предвиђа да се, заједно са усвајањем буџета за 2017. годину, усваја и Кадровски план. Дакле, оно што је ова Скупштина пропустила да уради, прекршила је Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, је да на овој седници, заједно са усвајањем буџета, у складу са чланом 77. усвоји Кадровски план, што је јако важно, јер би у њему требало Скупштина да види колико запослених има у овом тренутку, колико запослених треба да буде по овој новој одлуци, новој систематизацији која тек треба да се донесе и колико службеника треба да буде у ком звању. Овде се сада, у складу са Законом, као што чујемо, уводе ова нова звања. То ће да изазове приличне промене у Градској управи. Неки службеници ће бити практично премештени у нижа звања него што сада имају, неки ће можда и у виша, али у мањем броју. Оно што је основно питање јесте питање плата. Дакле, ове одлуке су требале да буду усклађене са доношењем Закона о платама и платним разредима. Пошто тога сада нема, потпуно је нејасно и ускоро ће доћи Градска управа у ситуацију да неки запослени у Градској управи, који имају формално више звање, имају заправо мању плату од запослених који имају ниже звање, што ће свакако изазвати и велико незадовољство, и жалбе, и проблеме у раду Градске управе. Ово сада значи и једну доста озбиљну промену наше организације. Уместо досадашњих 16 секретаријата, као што смо чули, имаћемо чак 23 секретаријата, а сви секретари у Градској управи истовремено сада постају заменици начелника. Значи, начелник, односно начелница градске управе ће имати 23 заменика, који ће бити истовремено и секретари секретаријата. То је једно чудно решење. Када сам читао Закон о запосленима, нисам баш схватио да то тако треба да изгледа, а видим да то тако изгледа у овој Одлуци. Колико ће ова Одлука опстати у овом облику и да ли је она добро замишљена, то ћемо видети. Ја предвиђам да ће врло брзо доћи до измена и у овој Одлуци, тако да мислим да нема разлога да сада гласамо за ову Одлуку, овако како је предложена. Хвала.