Коментарисање предлога буџета града Београда за 2017. годину.

Обједињена расправа поводом тачака Дневног реда од 1. до 11.:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И МЕРИЛА ЗА ОБИМЕ БУЏЕТА ГРАДСКИХ ОПШТИНА,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2017. ГОДИНИ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2018. И 2019. ГОДИНИ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА,
 8. ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У УДЕО У КАПИТАЛУ КОРПОРАЦИЈЕ „ФАП“ А.Д. ПРИБОЈ,
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА О ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГУМАРСКИХ И ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „TRAYAL KORPORACIJA“ А.Д. ИЗ КРУШЕВЦА и
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕФИНАНСИРАЊУ ОБАВЕЗА ПО КРЕДИТИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА, 36. седница, 29. децембар 2016.  

У праву сте заиста, срамно је спајати ових 11 буџетских тачака у једну расправу. Због тога смо принуђени да штедимо време и због тога смо принуђени да не одговарамо на провокације. Овде се ради о људима који су тврдили да ће да буду бољи од нас. Господине замениче градоначелника, Ви ћете вероватно после да узмете реч, пошто је градоначелник изашао, немојте да ми упадате у реч.

ПРЕДСЕДНИК:

Господине Алимпићу, бавите се дневним редом.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Ово одузимање времена на важи.

ПРЕДСЕДНИК:

Немојте да вичете на мене. Бавите се дневним редом. Да вас интересује, имали бисте више од три одборника на седници. Изволите.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Украли сте ми минут.

ПРЕДСЕДНИК:

Ја не крадем, за разлику од вас. Надокнадићу Вам све што Вам фали, али ако се будете држали дневног реда.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Данас је веома важна тема на дневном реду – буџет града Београда. Ово што је пред нема, то очигледно није буџет града Београда за 2017. годину. Ово је нешто типа – привремено финансирање.

Даме и господо, ово је привремени буџет. Очигледно је сасвим да ћемо имати врло брзо ребаланс, у јануару или фебруару, јер ово је урађено сада само зато што је притиснуо рок и да не испадне да град Београд нема буџет и сада ми усвајамо овај буџет који је незаконит. Дакле, овде се директно крше закони. Ако сте тражили конкретне информације и конкретне предлоге рећи ћу вам:

Први закон који сте прекршили је Закон о буџетском систему. Ја овде имам измене и допуне Закона о буџетском систему, по којима је требало да се донесе ребаланс до 01. децембра 2016. године, да би се буџет за 2016. годину ускладио са изменама Закона о буџетском систему, односно са чланом 2. тачка 8, где се Дирекција за градско грађевинско земљиште брише као буџетски корисник. У члану 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему стоји: „Јединице локалне самоуправе су дужне да до 01. децембра 2016. године ускладе одлуке о буџету са чланом 1. став 1. овог члана“. Требали смо прво да имамо ребаланс за 2016. годину, па тек онда да усвајамо Одлуку о буџету за 2017. годину.

Друго питање, где је Кадровски план? Даме и господо, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у члану 77. каже да Кадровски план усваја јединица локалне самоуправе, истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе. Истовремено са овим буџетом за 2017. годину, по закону који је донела Скупштина Републике Србије а предложила Влада Републике Србије ова локална самоуправа и наша Скупштина је дужна да истовремено са буџетом усвоји и Кадровски план. Њега овде нема. То је друго директно кршење закона.

Главно питање је овде – шта је са Дирекцијом за градско грађевинско земљиште? Ми смо у излагању градоначелника могли да чујемо да Београд разматра како ће да реши то питање. Даме и господо, ја сам вам прочитао да је Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему постојала обавеза свих локалних самоуправа да реше то питање до 01. децембра ове године. Чињеница је да у децембру месецу Дирекција за градско грађевинско земљиште не може више да испуњава своје обавезе. Нису исплаћене плате, није уплаћен допринос у ПИО фонд за запослене. Што је најважније, Градска дирекција за грађевинско земљиште не може да исплаћује приспеле обавезе извођачима грађевинских радова. Дакле, поставља се питање ко ће сада да сноси одговорност? Ко ће да плати те додатне трошкове који настају због кашњења у плаћању? Значи, рад Дирекције је заустављен. Шта ми сада имамо овде у овом буџету? Имамо предвиђене приходе који су приходи Дирекције, односно приходи буџетског фонда за уређење градског грађевинског земљишта. Ту је допринос за уређење градског грађевинског земљишта око 4.000.000.000 динара, накнада за уређење градског грађевинског земљишта око 1.800.000.000 динара, закупнине за грађевинско земљиште неколико стотина милиона. Дакле, то су приходи Дирекције, а где су расходи? Где је план и програм Дирекције за градско грађевинско земљиште?

Ја овде имам буџет Града за 2016. годину, који смо усвајали 28. децембра 2015. године, а ово је буџет који ми сада усвајамо. Ако их упоредите, видећете да су ти буџети врло слични по износу. Мало је мањи овогодишњи, односно приходи су мало мањи, али је огромна разлика код економске класификације 5. То су инвестиције. Овде, у овогодишњем буџету, нема инвестиција из програма Дирекције за градско грађевинско земљиште. Ово је програм Дирекције који смо увајали прошле године истовремено са буџетом. Овде се налази велики број пројеката који су започети, чије је извођење планирано да се настави у овој години, а нема их у буџету за ову годину. Да ли се сећате оног чувеног Плана развоја водоводног и канализационог система од 2016. до 2025. године? Сећате се сигурно јер је то била велика предизборна акција Српске напредне странке. Ишло се од месне заједнице до месне заједнице и обећавало се људима да ће да им се гради канализација. У Програму Дирекције за прошлу годину су била предвиђена велика средства за те инвестиције. Била су у програму и у буџету велика средства за те инвестиције. Где су сада та средства у буџету за 2017. годину? То можете врло лако да нађете у материјалу, а сада ћу покушати и ја да пронађем. На страни 10 буџета од прошле године, „објекти и мреже водоснабдевања 851.000.000.“, „објекти и мреже канализације 1.800.000.000“ и писало је да ће бити предвиђене 2,5 милијарде за канализацију у овој години. То стоји у буџету за 2016. годину. У буџету за 2017. годину сада тога нема. Нема га ни у буџету Секретаријата за инвестиције, ни у буџету Секретаријата за финансије. Ви сте једноставно укинули и избрисали те инвестиције. Господине градоначелниче, хоћете ли сада поново да идете од месне заједнице до месне заједнице и да објашњавате грађанима да тога у буџету више нема? Прихода у буџету има. Приходи су остављени као бајаги суфицит. Око 4,5 милијарди. Остављено је и 2,5 милијарди у текућој буџетској резерви, што је вероватно 20 пута више него прошле године, када је у буџетској резерви било само 170.000.000. и та средства ће се вероватно ребалансирати врло брзо, када будемо усвајали прави буџет за ову годину. Дакле, овде сте довели град Београд у једну потпуно незакониту ситуацију. Усвајамо један буџет који је привремен и који је изнуђен. О чему се овде ради, то није сасвим јасно? Шта је судбина Дирекције? То такође није сасвим јасно. Неки градови су укинули дирекције за градско грађевинско земљиште, неки нису, неки су претворили дирекције у јавна комунална предузећа. Ми већ имамо јавна комунална предузећа која обављају комуналне послове. Постоји начин да Дирекција настави да постоји. Градоначелниче, Ви то врло добро знате, није моје да Вам ја то објашњавам, али то је све требало да буде завршено до 01. децембра. Велика је срамота за Град што то није завршено до 01. децембра. Ми сада улазимо у незаконит буџет, у потпуно нелогичан буџет, буџет у коме нису предвиђене веома важне и битне инвестиције.

Што се тиче Старог града, треба и то споменути јер сте спојили тачке – потпуно је јасно да је додела средстава општинама рађена по чисто политичким критеријумима. Видимо да је поново промењена Одлука о критеријумима и то у децембру месецу. Значи, прво је донета одлука колико којој општини желите да дате, а онда се поново мењају критеријуми у складу са тим. То је показатељ једне централизације која се овде ради. Потпуно је јасно да су неке општине у ситуацији да им се буџет повећава, а некима не, и то искључиво из политичких разлога.

Даме и господо градски одборници, суштина је да за овај буџет не треба гласати. Овај буџет је потпуно незаконит. Овај буџет је потпуно нелогичан. У овом буџету постоје приходи за инвестиције које су већ започете, планиране и предвиђене, али нема их у расходима. Дакле, не постоји начин на који ће овај буџет моћи да се реализује.

Вама је ово можда смешно и шаљиво, али ово је град Београд, ово се никада у историји града Београда није десило. Распустите најзад ову Скупштину и дајте да уведемо привремено финансирање, јер нисте у стању да направите прави буџет. Дајте да имамо изборе, јер ће свакако бити избора у априлу. Ја вас позивам као одборнике Скупштине Града да пажљиво сагледате ово што су вам дали. Немојте да гласате за овај буџет.