Најзад прихватају предлог да профит ЈКП не преносе у буџет већ да га употребе за набавку опреме у оквиру самог предузећа.

Расправа поводом 20. и 21. тачке Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ:

  • ЈКП „Градска чистоћа“
  • ЈКП „Паркинг сервис“

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД“. 34. седница, 4. октобар 2016.

Да не буде да читав дан само критикујем. Тачка 21. је Одлука коју хоћу да похвалим и да скренем пажњу на њу јер ја већ дуже време када су овакве тачке на дневном реду предлажем да се овако управо поступа. Конкретно, добит коју је ЈКП „Зеленило Београд“ имало у 2015. години – предлог Надзорног одбора је сада да се не даје 85% те добити у буџет града Београда где ће се потрошити за неке друге намене а не за оно чиме се ово предузеће бави, већ да се комплетна добит, а то је 59.467.000 динара, није мало, употреби да се инвестира за набавку нове опреме за ЈКП „Зеленило Београд“. То је прави начин да се ова средства из вишка употребе, и сва Јавна комунална предузећа, пошто су она монополска предузећа, раде посао за грађане а не да би профитирали на томе и они треба, ако имају вишка пара – фала богу одлично, да то уложе у нову опрему. А не, као што сте раније радили, да им узмете профит, пренесете га у буџет и трошите га на сасвим друге ствари. Добра ствар је што је овде и наведено која ће то опрема да буде, шта све могу да купе од тога. То су моторни дувачи лишћа, моторни косо-тример, неки багер, ровокопач ће да се купи, хидрауличне платформе за рад на висини, значи све оно што ЈКП „Зеленилу Београд“ треба. Примећујем да овде наравно нема предвиђено, неће се више куповати клупе и канте за ђубре јер то ће од сад да им прибавља Алма кватро, односно JCDecaux из неких својих фабрика а зеленило ће то само да прима на одржавање. Дакле, то је исто битна ствар. Тај концесионар неће одржавати тај мобилијар којим нам плаћа права на оглашавање, и дужна да то преузимају су наша Јавна комунална предузећа која онда то што су добили од тог концесионара морају да одржавају а да нису сами бирали и да не могу да гарантују квалитет и у цену тог одржавања. Толико, хвала. Значи гласаћемо за ово.