Незаконито формирање комисије за инспекцијски надзор

Расправа о ПРЕДЛОГУ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА БЕОГРАДА. 20. седница, 30. јул 2015.

Даме и господо одборници, сматрам да је ово питање по својој природи и стицају околности јако значајно за  нас одборнике Скупштине града Београда, за наша права и обавезе и имам намеру да инсистирам на томе. На чему? Да инсистирам на томе да се поштује Статут града Београда, Пословник, Закон о локалној самоуправи, па и закон по коме данас  ово разматрамо, Закон о инспекцијским пословима.

Тачно је оно што пише у образложењу, а то пише на страни 6 – „Разлози за доношење Решења“, да данас  истиче рок који је законом дат јединици локалне самоуправе, дакле и граду Беогаду, да уради – шта? Значи, није овај закон прописао да ми морамо да формирамо комисију која ће да се бави координацијом инспекцијског надзора, него као што пише на страни 6, негде на средини, рок који данас истиче, одређује да је јединица локалне самоуправе дужна да одреди  који ће орган, значи унутрашња ораганизациона јединица, а то може да буде нека јединица у Градској управи, која постоји, Секретаријат или део Секретаријата или тело, координирати инспекцијски надзор.  Значи, то може да буде и неко тело. Може да буде и скупштинско тело, а да се одреди да оно координира.

Шта су скупштинска тела, ви то добро знате. Сви сте чланови бар  неког скупштинског тела. Чланом 16. Закона о главном Граду одређено је  како се формирају комисије и радна тела Скупштине.  Скупштинска тела су савети и комисије.

Значи, ми данас не бирамо савет, али бирамо комисију. Скупштина Града бира комисију. Самим тим, та комисија је радно тело Скупштине. Када Скупштина бира комисију, она мора да поштује свој Статут и свој Пословник. С обзиром на то да сам доста времена дискутовао о овоме јуче са председником Скупштине и правницима, аргументи су већ размењени, тако да је грешка која постоји, где се наводи правни основ сада исправљена. Прихватам да је у питању била техничка грешка.

Значи, правни основ и члан Статута који се наводи није  правни основ, то је неки сасвим други члан, а то је овај који пише овде, став 1. тачка 7. члана 25. Сада је то нека друга тачка у члану 31., у којој пише да је правни основ да Скупштина Града може да донесе неки акт. Наравно да може. То није правни основ за овај акт.

Правни основ за овај акт је у члану 44. Статута. Ми имамо стална радна тела, комисије и савете. Набројани су сви. То су ова тела у којима сте ви чланови, а за неки посао из своје надлежности Скупштина може да одреди повремена радна тела, односно  комисију која је задужена за један одређени задатак.  Ово је то повремено радно тело, односно комисија.

Шта даље овде пише? Пише да чланови повременог радног тела могу бити бирани из састава одборника и грађана. Овде у вашем предлогу нема одборника, све су грађани. Председника повременог радног тела Скупштина Града бира из састава одборника. Градоначелник није одборник. Градоначелник не може да буде председник комисије Скупштине Града, а овде се то предлаже. Мора да буде неки одборник.

Такође, по Пословнику Скупштине Града, а у питању су чланови 68. и 69.  прописују формирање повремених радних тела, који кажу да се формирају на исти начин као и стална радна тела, а то је регулисано у члану 42. Пословника. У члану 42. стоји „чланове сталних радних тела“, а односи се и на ова која нису стална, значи и комисију, „предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају, а најмање једног члана радног тела“

Не знам за остале одборничке групе, можда сте консултовани, али моја одборничка група није консултована и није нам дата могућност по члану 42. Пословника да имамо једног члана овог радног тела, а то је наше право.

Објашњење које је мени јуче дато, јер сам покушао овај проблем да решим и мимо Скупштине, је било да се ова Комисија не формира као остала радна тела Скупштине него да се оснива по Закону о инспекцијским пословима, по неким посебним правилима.

Заиста, постоје комисије које ми овде именујемо, које се формирају по посебним правилима, које други закони, који су lex specialis у односу на наша уобичајена правила, прописују. Значи, Закон о планирању и изградњи прописује како формирамо Планску комисију, па је дефинисано и ко су чланови. Закон о локалним изборима прописује како формирамо Изборну комисију, ко су чланови, који су услови итд. Значи, закон прописује другачије услове него наше. Закон о јавним предузећима је тачно прописао какву комисију треба да формира за избор директора јединица локалне самоуправе.  На пример, један члан треба да буде из Сталне конференције градова итд.

То су закони који у својим члановима имају  неке дефинисане посебне услове како треба да изгледа комисија. Овај закон то нема. У њему није прописано да је то радно тело Скупштине Града, ако га Скупштина Града формира а уопште не мора. Скупштина града треба само да одреди који ће орган да ради ову координацију. Мој предлог је да то буде комисија коју ће да формира градоначелник, па да она координира, која може да има исти овај састав. Али, овде је предложено да то буде скупштинска комисија.

У закону не пише као у овим другим законима некакви посебни услови, да не морају да се примене правила из нашег Статута и нашег Послвоника. Овде ми бирамо радно тело, које ћемо одредити, у складу са законом, да је то то тело које врши координацију, али то радно тело морамо да изаберемо у складу са законом, Пословником и Статутом.

То значи да све одборничке групе имају право да имају бар по једног представника, а требало би сразмерно, и да председник те комисије мора да буде одборник, ако се инсистира да то буде скупштинска комисија.

Надам се да сам ово довољно  јасно објаснио. Рекао сам који су чланови и о чему се ради. Све то можете да проверите. Јасно ми је да се моји аргументи не узимају у обзир и не прихватају се, а онда као одборник Скупштине Града, да бих заштитио и ваша права и своја права, права одборника, да извршна власт  поштује Статут и Пословник, ово сам изнео. Јуче ми је речено од стране једног правника Скупштине Града, да не кажем ког,  да то нема везе, да ћемо мењати Статут. Када променимо Статут можемо да  променимо и ово, али сада морамо да радимо по важећем Статуту.  Дакле, биће тужба Управном суду или Министарству за државну управу и локалну самоуправу, који су  надлежни да оцењују да ли су акти  које је Скупштина Града донела, у складу са општим актима Скупштине Града, као што су Статут и Пословник. Значи, то ћемо да ставимо на проверу. Хвала.