О незаконитој и нестатутарној одлуци да градска општина Чукарица буде оснивач Јавног комуналног предузећа.

Расправа о 10. тачки Дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА. 35. седница, 30. новембар 2016.

Даме и господо одборници, дошло је време да се централистичка одлука, односно одлука о централизацији свог пословног простора у граду и одузимању пословног простора од градских општина и њено централизовање на виши ниво власти и спроведе. Та одлука од сутра ступа на снагу и сав пословни простор у Београду, који је до сада припадао и општинама, иде Граду, сада је градски, Град ће њиме управљати. Ова Одлука која је сада пред нама подразумева да се закупнине у одређеном мањем проценту чак и смањују, да се дају солидни попусти, чак и већи него што је негде на неким општинама раније било. То је добра одлука и свакако ће помоћи многим закупцима. На крају, када она поново узме реч, волео бих да добијем образложење од представнице предлагача, око овог закључка на крају, на страни 22, који каже да је процена да ће садашњи приходи у 2017. години бити увећани за милијарду динара, што је доста. Волео бих да чујемо неко образложење, објашњење, како се тачно долази до тог повећања, пошто повећање цена очигледно није у питању.

Наравно, ја не бих био ја ако не бих нашао неке примедбе на ово, а, на крају крајева, то је и моја дужност и обавеза, као одборника опозиције. Прва примедба коју имам, а заправо то можда не бих ни приметио да немамо данас на дневном реду тачку 26, где се мења оснивачки акт Дома здравља Нови Београд, и сада је њихова нова адреса Маршала Толбухина, а била је Гоце Делчева. Заиста смо ту Одлуку донели пре неколико месеци. Међутим, у овом списку улица по зонама, нема Улице Маршала Толбухина? Врло је занимљиво како ће се и по којој цени наплаћивати пословни простор закупцима који су у тим локалима у тој улици. Исто важи и за Похорску, која такође више не постоји, а видим је овде да постоји. Похорска је у другој зони, а Гоце Делчева у првој зони. Улица Маршала Толбухина и Генерала Жданова на списку нема. Оне нису ни у једној зони. Ово је, наравно, пропуст, који говори о неусаглашености…

МИРКО РАЈКОВИЋ (с места):

То је техничка грешка.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Техничка грешка, слажем се, али грешка која не би смела да се догоди, с обзиром да сада терамо и домове здравља, и републичке установе, државне, а да не говорим о грађанима, да установе мењају своје оснивачке акте, а грађани своја документа. Ред би био да се потруди и тај неко ко прави овај списак улица по зонама, па да и он сноси последице ваше одлуке промене имена улица.

Оно што ја мислим да је већи проблем, јесте питање последица ове, по мени, лоше и штетне одлуке о централизовању пословног простора. Образложење је да раније власти у општинама нису добро радиле, итд. То смо чули више пута, па и сада поново. Међутим, те власти су промењене, ви сте сада на власти у скоро свим општинама, тако да не видим то образложење као рационално у овом тренутку. Појавио се проблем шта са општинским јавним предузећима за пословни простор? То су предузећа која су се бавила тим послом и која сада треба да буду ликвидирана, да престану да раде и да престану да постоје. Међутим, очигледно је да неке општине пружају отпор томе, покушавају да та предузећа задрже, али сада као Јавна комунална предузећа. Ја овде конкретно имам Одлуку Скупштине Општине Чукарица, то је моја Општина, а чујем да постоје и друге. Одлука је донета на прошлој седници Скупштине Општине Чукарица. Одлука у принципу гласи овако – да јавно предузеће, које се звало Јавно предузеће „Пословни простор Чукарица“, сада се зове Јавно предузеће за обављање комуналних услуга „Пословни центар Чукарица“. Где је сад ту проблем? Ту је проблем што је ова Одлука у супротности са Статутом Града Београда. Ова Одлука је незаконита, јер по Закону о локалној самоуправи, сви општи акти у локалној самоуправи морају да буду у складу са Статутом те локалне самоуправе. То је члан 7. Закона о локалној самоуправи, а и члан 195. Устава, који исто каже да акти локалне самоуправе морају бити у складу са Статутом. Зашто ово није у складу са Статутом? Врло је јасно. У Статуту Града, у члану 25. имамо наведене надлежности Града. Надлежност Града је да формира јавна предузећа, да се, значи, бави комуналним услугама. То је тачка 8. у том члану 25. Ту се каже – „да оснива јавна предузећа, или привредна друштва за обављање комуналних делатности на територији Града, или на делу територије Града“. Значи, Град Београд може да формира једно јавно предузеће које ће да обавља комуналне послове у читавом граду или, рецимо, на територији општине Чукарица, или општине Земун, на делу територије Града, али оснивач таквог предузећа не може да буде општина Чукарица, нити општина Земун. Зашто? Зато што је то регулисано у члану 77. Статута, који дефинише које су то надлежности градске општине, односно које надлежности Град Београд преноси на градске општине. У члану 77. надлежности за формирање јавних предузећа које ће се бавити комуналним делатностима, нема, односно, не баш сасвим да нема, јер је на крају овог члана издвојено седам општина које могу да формирају јавна предузећа за обављање комуналних делатности. То су оне општине које ми обично зовемо приградске. Дакле, тај текст гласи овако: „Градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, осим послова из става 1. овог члана…“ – значи, став 1. се односи на свих 17 општина, а на ових 7 општина се односи и ово у ставу 2. – „обезбеђују услове за обављање и развој комуналних делатности, осим јавног линијског превоза путника и за њихово обављање могу оснивати јавна предузећа“. Значи, само ових 7 општина могу да оснивају јавна комунална предузећа, односно јавна предузећа за обављање комуналних делатности.  Градске централне општине, попут Чукарице, не могу да оснивају јавна комунална предузећа. Наравно, за тај настали проблем постоје друга, боља решења. То може да буде нека друга врста предузећа, али јавно предузеће за обављање комуналних услуга, као што пише овде у члану 3. ове нестатутарне одлуке коју је усвојила СО Чукарица, не може. Ја сам даље гледао у Статуту Града шта се дешава када неки акт општине није у сагласности са Статутом. Ту је врло јасно написано, то је члан 91, „Поступање органа Града у случају несагласности општег акта градске општине са Статутом Града или другим општим актом“, и ту стоји да „Ако општи акт органа градске општине није у сагласности са Статутом или другим општим актом града, градоначелник, на предлог градске управе, одборника Скупштине Града…“, а ја сам одборник у Скупштини Града, па овим путем дајем предлог градоначелнику, односно овде присутном заменику градоначелника, који га мења, да пренесе градоначелнику да је његова обавеза и дужност по члану 91. да опомене градску општину Чукарица и да обустави од извршења тај акт, пошто он није у сагласности са Статутом Града. На жалост, то је тако. Како ће се сада даље решавати тај проблем, који очигледно постоји, који је настао због ове лоше одлуке о укидању Јавних предузећа за пословни простор? Ако сте одлучили да их укинете, укините их, али немојте сада да кршите Статут, да доносите нека незаконита, неуставна и незаконита решења, као што се сада очигледно дешава. Без обзира на то, ја сам са мојим колегама са Чукарице разговарао, они кажу да су то договорили са градоначелником!? Али, градоначелник нема право да договара са било ким одлуке које су у супротности са Статутом Града. Толико о томе, хвала.