О осмој (нејавној) седници Скупштине града

ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА била је нејавна седница, односно затворена за јавност. На њој је разматран  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА И ПОСЕБНИХ СЛУЖБИ ГРАДА БЕОГРАДА У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ. 8. седница, 24.10.2014.

Иако сам и током те седнице имао веома интересантну дискусију, њу нећу објавити јер је у питању била нејавна седница.