О ребалансима планова пословања градских јавних предузећа за 2017.

Обједињена расправа о тачкама 27. и 28. Дневног реда. 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА“. 28. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД: ЈКП ГСП „Београд“, ЈКП „Београд пут“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Градска чистоћа“, ЈКП“Зеленило Београд“, ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Градске пијаце“, ЈКП „Погребне услуге“, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП „Јавно осветљење“, ЈП „Инфостан технологије“, ЈП „Градско стамбено“, ЈП „Ада Циганлија“, ЈП „Сава центар“, ЈП „Хиподром Београд“. 40. седница, 29. јун 2017.

Даме и господо одборници, ово су сад ребаланси програма пословања наших јавних предузећа за 2017. годину. Чули смо од г. Борка Милосављевића да ту има неких мањих измена. Покушаћу да и ја, врло кратко, изложим свој став. Информација, која је веома важна, а коју нам представник предлагача није дао, а то је да ови ребаланси садрже и једну процену средстава која су потребна за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима. Сваки запослени у комуналној делатности, пошто се ради о Анексу 1, посебног Колективног уговора за јавна предузеће у комуналној делатности, има права да добије једнократну солидарну помоћ у висини минималне цене рада и просечног месечног фонда, а то је 174 сата, а минимална цена рада је 130 динара, значи 22.620 динара. Сви запослени у комуналним предузећима ће добити ту једнократну помоћ, што је у сваком случају добро. Добро је што је то Синдикат испреговарао. Имајући у виду да су и њима плате смањене и да то умањење од 10% од плата не иде ни предузећу ни Граду, него се шаље Републици Србији у буџет, тако да су они довољно финансирали Републику Србију да може сада и њима мало да се помогне. Значи, сви ће добити по 22.620 динара када усвојимо ове одлуке, тако да ћу гласати за њих и нећу тражити утврђивање кворума пре гласања. Али, није ми јасно, с обзиром да се ради о запосленима у јавним предузећима комуналне делатности, нека предузећа у свом називу имају назив „комунално“ а нека немају. Нека само имају „јавно предузеће“, а потпуно је јасно да се нека баш и не баве комуналним делатностима. Имамо случај Дирекције. Сада смо прогласили њихове послове за комуналне, али да ли имају права на ових 22.620 динара, као што има „Инфостан“ и сва ова друга јавна предузећа? Да ли постоји неко од ових предузећа које не спада у ту категорију запослених у комуналним предузећима па да они то можда неће добити? Да не бих сада ишао редом, постављам то питање. И, искрено се надам да подела те једнократне помоћи радницима неће бити одуговлачена, и да неће бити темпирана пред градске изборе јер би онда било сасвим очигледно шта је у питању.

Желим да нам објасните и следеће: Имамо у ребалансу програма за Градску чистоћу за 100 милиона динара умањење прихода које Градска чистоћа има, а од онога што Град њима плаћа за чишћење и уређивање јавних површина. То значи да се сада, од овог ребаланса опет смањује број улица које се чисте, односно фреквенција, број чишћења улица. Ја нисам нашао у Одлуци објашњење које су то улице, које категорије, колико ће се ређе сада прати и чистити, због овог умањења које је предвиђено? Значи, колико су они пута могли да оперу и колико улица за 100 милиона, ја ту информацију немам. Код градских пијаца се помињу неке грешке од 11.200.000 динара, које су исправљене? Не пише које су то грешке. Како неко може да погреши за 11 милиона? Било би добро да то објашњење добијемо, о каквој се то грешци ради?