Обећавају децентрализацију а у пракси централизују. О укидању ЈП „Београдводе“.

Расправа о  Информацији о Јавном водопривредном предузећу „Београдводе“. 21. седница, 15. септембар 2015.

Кад смо код воде и београдских река, човек који је последњи реплицирао је предложио једну врло добру ствар – да се упореде цене одређених мостова по квадратном метру. А за то бисмо морали да знамо дужину моста, ширину моста и цену самог моста. Колико кошта мост код Бешке, пошто сте предложили да се са њим упоређује? Имате ли ви такав податак? Имате? Молим вас да ми га дате. Колико је коштао пилонски мост преко Аде? (ЈЕДАН ГЛАС ИЗ САЛЕ: Дајте податак.)

Одмах ћу да вам га дам. Значи, на сајту Државне ревизорске институције стоји: укупна цена коштања моста са варијацијом број 29 (значи то је још неки додатак) на страни 126 Извештаја, ревизорског извештаја Институције пише 161.285.733,23 евра. Значи, толико је коштао мост на Ади и сада тај износ треба поделити са бројем квадрата.

Е, зашто? Ја се извињавам због мале дигресије, мада има везе са водама. Ја већ месецима покушавам да добијем од надлежних органа у Скупштини града исти овакав податак за мост преко Дунава, Борча–Земун, за Пупинов мост, да би могли да упоредимо. Ја сам тај који жели да упореди. То је гредни мост, без пилона, на стубовима, требало је да је дупло јефтинији, као што сте ви рекли.

Не могу да добијем тај податак. Поставио сам одборничко питање у децембру прошле године и добио сам податак о цени читавог пута од Зрењанина до Земунског пута са мостом који је један део. То не може да се дели. То не може да се искористи за ову рачуницу.

Замолио сам да ми дају информацију о цени самог моста. Нису ми дали информацију. То је оно питање за које сам неколико пута овде питао па ме, морам тако да кажем, завитлавају. Кажу: добићете до краја дана…

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Господине Алимпићу, ја вас молим.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Нисам добио одговор. Овакав исти мост, значи на Ади 161 милион 285 хиљада итд, да такву исту цифру добијемо за Кинески мост па да упоредимо. То је господин предложио и ја то исто предлажем. Обратио сам се сада на крају после не знам колико месеци у очекивању да добијем одговор на одборничко питање и поверенику за информације од јавног значаја упутио сам жалбу за ћутање администрације…

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Господине Алимпићу, молим вас да се вратимо на тачку дневног реда.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

То је изузетно важан податак од интереса за грађане Београда који се крије.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Господине Алимпићу, немојте. Значи, нико овде никога не завитлава, нико ништа овде не крије. Ја вас молим, вратите се на тачку дневног реда. На крају седнице имаћете право да поставите одборничко питање. Уколико се не будете вратили на тачку дневног реда, молим вас, удаљићу вас са седнице.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Ја вас молим, то не може тако. Има до удаљења још. Морали би прво опомену да ми дате.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Господине Алимпићу…

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Прелазим на информацију о Јавном водопривредном предузећу Београдводе, пошто ја искрено верујем да бисте ви заиста могли у врло кратком року да ми издате те опомене и да ме избаците…

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Потрудићемо се. Молим вас, вратите се на тачку дневног реда.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Враћам се на тачку дневног реда.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА АНДРЕА РАДУЛОВИЋ:

Хвала.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Ово је веома интересантно. То је једна такозвана информација. Значи, то је нешто веома интересантно заиста и ова моја колегиница је рекла. Ми сад овде доносимо одређени закључак, обавезујемо Секретаријат за привреду, Секретаријат за имовинско-правне послове итд. да предузму активности у складу са нацртом једног закона, који је у нацрту, који још није дошао уопште на седнице Народне Скупштине. Чак је госпођа која је овде била известилац рекла: „не зна се кад ће доћи на Скупштину“. Рекла је, да –  не зна се када ће доћи на Скупштину – а она је у свом образложењу поштено рекла да ми ово сад радимо на основу Нацрта. То је потпуно незаконито. То је нелогично! Тако не може! Не можемо ми да доносимо одлуке на основу нацрта закона, него на основу закона.

По законима важећим, и Закону о водопривреди и Закону о водама који се овде на првој страни цитира, значи и по Закону о главном граду, „Београдводе“ су наша надлежност, ми смо оснивач и управљање водама у Београду је наша надлежност и ми смо оснивачи.

Одмах да вам кажем, то треба да буде надлежност Града, ми треба да останемо оснивач. А ово што се спрема у тим нацртима је драстичан пример централизације. То је наравно, као и обично, апсолутно супротно од онога што ви причате у јавности. Значи, најављујете нове законе који ће да децентрализују Србију, који ће Београду да дају нове надлежности.

Могу и да цитирам. Ево, градски менаџер који 22. јуна каже (ово је са сајта „Беоинфо“): „Желимо да контролишемо шуме и воде на својој територији. Пракса прошлогодишњих поплава је показала да нам је то неопходно. Са посебним буџетским фондом за то за неколико година средићемо бујичне токове, а новац ћемо трансферисати за изградњу насипа и обалоутврда. То је и основа да регулишемо питање београдских сплавова.“

То је рекао градски менаџер. То је било 22. јуна ове године.

Шта се десило? Шта се десило? Ми се сада одричемо сваке надлежности над водама у граду Београду, надлежности над сплавовима, надлежности над обалама река, а дужина обала река је – кажу – колико и дужина Црногорског приморја, дужина обала Саве и Дунава у Београду и ми то све пребацујемо на Републику. Укидамо Београдводе и припајамо их Србијаводама. Шта је то него централизација?

Значи, 17. јула, пре неки дан практично, ево наслов на сајту Беоинфоа: „Предата иницијатива за измену Закона о главном граду“. Градоначелник, градски менаџер свечано у Влади Србије предали Иницијативу – наравно, ту Иницијативу ми нисмо видели, ми одборници појма немамо шта пише у тој Иницијативи. Да ли је могуће да у тој Иницијативи пише да треба да се надлежност над водама, над водопривредом одузме Београду и пребаци на Републику? Али он каже да ће том Иницијативом главном граду бити враћен део надлежности!? Он каже да је са овом Иницијативом предат и Предлог измена секторских закона. Закон о водама је један секторски закон, „које је такође неопходно променити, како би Град Београд после више година губљења надлежности вратио неке у своје оквире“.

Ово је невероватна глупост. Значи, водопривреда је у Београду била централизована и постојале су само „Србијаводе“, па је прошлим законом о главном граду, који је донет 2007. године, та надлежност пребачена Београду. Значи, извршена је децентрализација, Београд је добио своје надлежности овим Законом. Значи, не ради се о томе да је претходним законом Београд губио надлежности, а сад их добија. Обрнуто. Обрнуто! Све супротно него што причају ваши функционери. Читају ли они уопште један закон, други закон, своју сопствену иницијативу?

Значи, Београд је добио надлежности у водама, а сада им се та функција одузима.

Да бих вам то илустровао, казаћу вам шта пише у ствари у Закону. Значи, у Закону о главном граду пише: „Град Београд има све исте надлежности као и друге локалне самоуправе у Србији, као и свих 150 општина и друга двадесеттри града што имају, има и Београд.“ Плус, пошто је највећи град, главни град, специјални град, он има још неке надлежности. Тада када је донет тај Закон крајем 2007. године било их је пет. Једна пета је укинута. Престала је да важи. Ту је иначе писало да Град Београд може да оснује радио и телевизијске станице, новине и друга средства јавног обавештавања. То су укинули не би ли укинули Студио Б и сад више није власник Град Београд и бог те пита ко је власник.

Значи, од 5 надлежности које је Београд имао више од надлежности било које друге општине сада има само 4. Од те 4 по овом Нацрту по коме ми већ радимо, иако је то у Парламенту само Нацрт и можда ће да буде неких амандмана, ја се искрено надам да ће посланици Београда уложити неки амандман да се не одузима Београду ова надлежност. Значи, после одузимања ове надлежности број 5, одузима се и надлежност број 1. А то је ова надлежност о водама коју ћу вам прочитати. Значи, од тих 5 остаће нам само 3. Ко зна, можда ће све да нам одузму и Београд ће бити потпуно централизован и вратиће се на онај период Милошевића.

Дакле, то је члан 8. Значи, поглавље 3 Закона о главном граду – Надлежности Града Београда, члан 8: „Град Београд врши надлежности општине и града утврђене Уставом и законом“ – па поред тих надлежности он има још, било је 5, а сад је 4.

Прва гласи овако: „Уређује, обезбеђује у складу са начелима интегралног управљања водама заштиту вода, заштиту од штетног дејства вода и коришћење вода као добра од општег интереса, укључујући организовање и финансирање водопривредних активности на водном подручју које је у надлежности Града Београда, оснива јавно предузеће за обављање водопривредне делатности и управљање водопривредним објектима који су у надлежности града Београда, врши инспекцијски надзор у области водопривреде, уређује и обезбеђује услове и начин коришћења места за постављање пловних објеката на делу обале и водног простора, укључујући издавање одобрења за постављање пловних објеката, као и врши надзор за коришћење места за постављање пловних објеката“.

То је та надлежност Града број 1 која се брише, укида се, разумете, у том Нацрту новог закона о водама. Ево, то пише у овој Информацији коју сте нам дали, значи на страни 3 каже: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о водама предвиђа – између осталог каже да даном ступања на снагу тог закона, кад буде ступио на снагу престају да важе одредбе члана 8, став 2, тачка 1 Закона о главном граду.

И онда се „Београдводе“, наравно, уписују, односно пребацују сву своју имовину и све фондове и све што раде на „Србијаводе“. Дакле, централизује се све ово што сам вам ја сада прочитао.

Пре 2007. године то је у Београду био велики проблем. То је проблем био. Значи, грађани имају проблем са сплавовима, са обалама, са бродовима, са бујичним токовима, са поплавама, са водом. Одговор на то који су градске службе могле да дају тада био је: „нисмо надлежни“. И заиста нисмо били надлежни. „Ми нисмо надлежни“ – то грађани не воле да чују.

Ви сте у вашу кампању убацили: „ми нећемо да говоримо да нисмо надлежни“. Ви ћете да постанете сад, усвајајући ову Информацију – ненадлежни за обале, за сплавове, за заштиту од поплава, за обалоутврде. То све овде овако пише.

Потпуно се брише цео овај став 1 Закона о главном граду и то више неће бити надлежност Града.

Дакле, све ваше најаве, дакле најављујете да ће да се децентрализује, значи шуме и воде иду заједно и зато и постоји једно министарство које покрива то. Дакле, постоје Србијаводе и постоје Београдводе, тако постоје и Србијашуме и Војводинашуме. Београдшуме не постоје. Постоји Шумско газдинство Београд.

И стара је идеја да се и Шуме Београда децентрализују или да Београд почне да газдује својом шумом. Сад читам силне изјаве менаџера и градоначелника, како они то желе. Они кажу – то ће да буде. Значи, Србијашуме ћемо да поделимо и даћемо Београду надлежност над шумама – Кошутњак, Авала итд, Липовичка шума, има ту шта да се ради, али пазите, важније је да Београд има надлежност над водопривредом, него над шумама. Важније је.

Значи, ово није никаква надокнада ако ћемо да изгубимо једно, а да добијемо друго, а потпуно је бесмислено са аспекта децентрализације. Или ћете да централизујете систем, или ћете да га децентрализујете.

Зашто је то до сада било добро? Значи, није ово дато свим градовима – Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Ваљеву, Чачку, Шапцу. Не, само Београду. Зашто? Јер је Београд довољно велики, довољно има велики буџет, има капацитет административни да он то може да ради боље него Република, што се показало у ових претходних 8-9 година откад „Београдводе“ функционишу као градско јавно предузеће.

Значи, „Србијаводе“ имају толико проблема у Србији, у малим општинама у угроженим регијама и поплавама, са недостатком пијаће воде, па су наравно потпуно концентрисани на то. Значи, никад није Београд долазио на ред.

И зато је добро. То је овај европски принцип који помињете овде – принцип супсидијарности да сваки посао и свака надлежност која може ефикасно да се обавља на нижем нивоу, треба да се обавља на том нижем нивоу, а не на вишем. Не да се узме Граду и пребаци на Републику. Пустимо сад то политички, а ја сад политички ценим да то уопште није циљ и нису мета Београдводе. Мета су Војводинаводе. Али, то нека дискутују у некој другој скупштини.

Оно што се сада дешава је лоше по Град. Значи, Србијаводе немају капацитете кадровске, финансијске и материјалне ни да воде рачуна да кажем о ужој Србији, а камоли о Београду. Ако ми ово урадимо, ако тај Нацрт прође, а видим ми смо већ кренули да срљамо у то и пре званичног усвајања Нацрта закона, ми онда остајемо без једне врло битне и врло важне надлежности неопходне. Наравно, може да се каже врло лако ћемо, нема везе сад што је то на републичком нивоу, ми ћемо да сарађујемо, ми ћемо Србијаводама да кажемо шта треба да се ради, ми ћемо да им платимо да они раде за нас.

То је, људи, верујте лоше решење. То је функционисало пре 2007. године лоше.

Значи, не треба да усвојимо ову Информацију и не треба поново да централизујемо Београд. Дајте да једном то клатно централизација – децентрализација зауставимо. Сад је то потпуно јасно, значи да су у питању – немојте се љутити – али Српска радикална странка је била главна централизаторска странка. Ви не припадате више њој, али сте наследили изгледа те централизаторске идеологије. Значи, по вама, врло је добро решење да све буде на републичком нивоу? Значи, питање сваког сплава и дозвола за сплав решава се на нивоу министарства. А то треба да буде на нивоу Града.

Дакле, прочитајте још једанпут пажљиво ову Информацију у какав ми процес улазимо. Хајде бар да сачекамо да тај Нацрт постане Закон, па да видимо шта ће заиста у њему да пише, да ли је заиста могуће да ћемо један овакав ниво централизације да спроведемо.

И молим вас, ми из опозиције услед медијске блокаде немамо начина да кажемо истину нашим грађанима, али немојте их ви толико лагати. Реците им истину. Немојте им рећи: „ми ћемо да пренесемо надлежности са Републике на град“. Реците им оно што се заиста дешава – „пренећемо надлежности све у вези водопривреде са Града на Републику“. Хвала.