Одбијају предлог да уопште расправљају о томе да избори за СО Младеновац нису расписани у року.

Рекламирање повреде пословника поводом предлога за допуну Дневног реда Предлогом обавезујуће препоруке којом се налаже председнику Скупштине града Београда да распише изборе за изборе одборника Скупштине градске општине Младеновац. 23. седница, 30. новембар 2015.

Члан 92., господине председниче, каже када одборник има право да усмено укаже на повреду Пословника.

Претходни одборник није уопште указивао на повреду Пословника, него је указивао на повреду Статута. Таква могућност уопште не постоји по Пословнику. Господин Рајковић није требао да добије реч, не постоји могућност да се ми ван дневног реда јавимо да би смо рекламирали повреду Статута.

За дискусију за коју се он у ствари јавио да је води постоји врло једноставно решење, то је да сада у поступку гласања гласате да ова тачка буде увршћена у дневни ред, а затим ће и ови који су до сада говорили пред овом говорницом, моћи о овоме да говоре, јер овде говоримо заиста о повреди Статута. Не говоримо ни о томе зашто је смењен председник  општине Младеновац, ни зашто мислимо да нећете да распишете изборе, говоримо о повреди Статута. Јер у Статуту је јасно прописан рок до када сте били дужни да распишете изборе. Ти избори…

ПРЕДСЕДНИК:

Рекламирали сте повреду Пословника. Молим вас.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

ће онда да образују Скупштину, па ће Скупштина трајати четири године, значи неће се два пута ићи на изборе као што сте ви председниче рекли. Ни Земунци ни Вождовчани неће ићи на ове изборе јер су имали ванредне, тако не морају и Младеновчани, распишите изборе у складу са Статутом.

ПРЕДСЕДНИК:

Јел’ инсистирате да се изјаснимо о вашем предлогу о повреди Пословника?

Океј.

Прво ћемо се изјаснити о повреди Пословника на који је указао господин Алимпић, ради се о члану 92.

Ко је за то да смо повредили Пословник, нека дигне руку?

10 одборника је гласало „За“.

Нема потребе да питам остале да ли је неко:

Против?

Уздржан?

с обзиром да рекламација Пословника од господина Алимпића.

није добила потребну већину

Јел се јавља још неко за реч?

Јел се неко јавио? – Није нико!

Океј.

Прелазимо на усвајање дневног реда.

Прво ћемо се изјаснити о предлогу одборника Балше Божовића да се предлог дневног реда допуни са тачком:

ПРЕДЛОГ ОБАВЕЗУЈУЋЕ ПРЕПОРУКЕ КОЈОМ СЕ НАЛАЖЕ ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ДА РАСПИШЕ ИЗБОРЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Ко је за? – молим нека подигне руку.

Ко је против? – молим нека подигне руку.

Хвала.

Уздржан? – (Нико).

Констатујем да смо већином гласова одбили предлог господина Божовића.