Одлука о накнади за вршење одборничке дужности

Предлог одлуке о накнади за вршење одборничке дужности и другим правима и примањима одборника Скупштине града Београда. 10. седница, 28.11.2014.

За разлику од уобичајене ситуације, сад сам ја предлагач, као председник Административно-мандатне комисије, а нисам одборник који расправља са предлагачем па да ставим свој други шешир, али без шале, ово је озбиљно питање за одборнике.

И да почнем од неке прошлости. Одлука о накнади за вршење одборничке дужности и о другим правима и примањима одборника Скупштине града Београда је постојала раније увек и по Одлуци која је била на снази до маја ове године, када смо је ставили ван снаге, по тој Одлуци одборници су имали права на одређену накнаду за вршење своје дужности. Пошто се то донело пре доста година па се свима ревалоризовала, то је у тренутку кад смо укинули та права износило негде око 17.000 динара по одборнику.

Одборници су имали право и на дневницу, значи надокнаду дневнице коју губе на свом редовном радном месту оног дана кад је заседање Скупштине, односно једну дневницу која је била предвиђена да износи 5% од просечне зараде у Републици Србији. Значи, то је негде око 2.000 динара. Значи, по седници – једну дневницу. То је заједно нешто мање од 20.000.

На накнаду одборничку по закону плаћа се и порез и плаћа се сразмерно наравно, накнада за пензијско и инвалидско осигурање, тако да је у бруто износу то веће.

И такође, одборници су имали по старој Одлуци и право на надокнаду за јавни превоз, односно за ту месечну маркицу раније, па је после уведен бусплус. И то би отприлике било то.

У неком ранијем периоду, ми који смо дуго одборници памтимо да су постојале и неке друге могућности, да су одборници добијали маркице, налепнице за паркирање, да је било лакше решавати и тај проблем. И да, маркице за превоз, то сам рекао.

Дакле, у ранија времена је то било мало више, али оно што је сада позиција Административно-мандатне комисије која је формално предлагач овога је да се сада поново у новој Одлуци та права одборника и те накнаде утврде у једном мањем износу, рестриктивно, с обзиром на општу ситуацију у земљи и ситуацију у друштву и да то буде мање, осетно мање него што је било раније.

У периоду када смо ми ову Одлуку били укинули, значи када смо се одрекли тих права од маја месеца па до краја године, наша одлука је била, пошто су одређена средства за ту намену била у буџету, резервисана су на позицији Скупштине, значи та средства постоје, резервисана су, наша одлука је била да та средства у бруто износу значи и оно што би ишло за порезе и доприносе и накнаду и оно што би била накнада за превоз и оно што би биле дневнице да се то што је неколико, 3-4 милиона, мислим да је 4 милиона динара месечно, буде уплаћено у Фонд за помоћ поплављенима у Обреновцу и ја бих заиста волео да ми као одборници добијемо једну информацију о томе, један извештај.

Мислим да није потребно да постављам одборничко питање на крају седнице или нешто слично, али да добијемо информацију о томе како су, да ли су наша средства утрошена, да имамо неку сатисфакцију, да знамо да су та средства употребљена и да су отишла на праву страну.

Ја сам искрено очекивао да то буде инкорпорирано у Извештај који смо данас добили, али је Извештај био доста у том смислу штедљив, тако да тај део није ни поменут, а мислим да нема разлога да не буде. А то нису безначајна средства за тај број месеци.

Пошто ћемо вероватно следећег месеца усвајати буџет, да би у буџету сада могла да буду предвиђена опет нека средства на позицији Скупштине за те наше принадлежности, Административно-мандатна комисија је предложила да сад на овој седници усвојимо нову Одлуку да би они који припремају буџет знали колико новца за ту сврху да предвиде. И Предлог који је пред вама јесте: за вршење одборничке дужности одборник (то је члан 3) има право на накнаду у износу од 10.000 динара. Значи, нето, толико добија одборник за вршење одборничке дужности.

У суштини то је то. Без дневница. Значи, без накнаде за превоз. Значи, све то је инкорпорирано, сви трошкови које одборници имају – да обилазе град, да контактирају са грађанима, да нешто фотокопирају, да нешто купују, значи све што је потребно за функцију, обављање одборничке дужности, ја мислим а то је и мишљење већине чланова Административно-мандатне комисије, да је ово заиста један минимун да би један одборник бар радио одборничку дужност а да не буде на његову штету, јер нису сви одборници добростојећи и богати и не могу баш сви одборници о свом трошку да обављају одборничку дужност на исти начин. Значи, потребно је барем толико средстава да могу да дођу, да могу да оставе неки свој посао и неке своје обавезе и да могу на достојан начин да буду на терену, да контактирају са грађанима, а сваки одборник овде је одборник који представља све грађане Београда, јер имамо такав пропорционални систем.

Било је различитих мишљења, вероватно сте нека до сад чули, наша Комисија је одржала две седнице само са овом тачком на дневном реду. Било је различитих предлога, али ово је Одлука која је усвојена и моја је дужност да као председник Комисије предложим да усвојите ту Одлуку и да вас позовем да за њу гласате, без обзира на то шта је све било у дискусији.

Добио сам информацију, видео сам док смо седели да на друштвеним мрежама, посебно на мрежи „Твитер“ грађани, пошто су изгледа средства јавног информисања објавила да смо ми већ себи одредили 10.000, неки став грађански је негативан о томе наравно, да ми сада наводно узимамо од поплављених тих 10.000.

Међутим, ти који тако критикују то не разумеју. Јер, ми смо могли да дамо својих 20.000 зато што смо их имали по старој Одлуци. По старој Одлуци те паре су постојале и налазиле су се у буџету Скупштине. Значи, ако ми сад ово не усвојимо, онда у следећем буџету неће бити те позиције. Значи, позиција за накнаде одборника ће бити нула, па нећемо моћи ни да се одрекнемо, нити да можемо икоме да дамо јер више то неће ни постојати.

Значи, да бисмо ми евентуално ако поново буде потреба, поново могли неком да дамо тај новац, ми пре свега морамо ово да усвојимо да бисмо имали.

Мислим, погрешно је то схватање, а видим да је популарно, да су неки медији погрешно пренели да смо ми до сада давали, а сад од Нове године по новом буџету нећемо, него ћемо ми то да уживамо. Не, нећемо давати у новом буџету ако не буде Одлуке, неће ни бити никакве накнаде. Значи, то само да буде свима јасно пошто ћете се и ви срести са тумачењима када напустите ову салу.

Дакле, као председник Административно-мандатне комисије предлажем Скупштини да усвоји овај Предлог онако како је дато у материјалу. Хвала.