Одлука о постављању тезги и привремених објеката

Расправа о Предлогу одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда, 15. седница, 2.4.2015.

Даме и господо одборници, тачке 14 и 15 су две важне и битне тачке за функционисање града и за изглед града, за развој мале привреде у граду. Одлука о постављању привремених објеката и одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката, значи, ова прва односи се на популарне киоске, значи на објекте те врсте, а ова друга на оне у које човек не може да уђе већ стоји поред и продаје. Значи, тезге, колица за сладолед, за кокице и сличне ствари. То се сада у доста великој мери све преноси градским општинама. У неку руку има елемената децентрализације у овој одлуци.

Градске општине ће, наравно, уз сагласност Града, доносити план и програм где ће шта од тога да буде постављено. И градске општине ће, као и до сада, расписивати конкурс. По том конкурсу ће додељивати локације. Међутим, остаје нешто што је централизовано по питању ових привремених објеката и киоска, и то веома централизовано.

Градске општине одређују где ће то да буде и праве конкурс по коме се додељује предузетницима, физичким и правним лицима. Али, у члану 7 стоји како ће од сад да изгледају привремени објекти. Значи, акт којим се ближе одређује величина, изглед и друге карактеристике привремених објеката, доноси градоначелник града Београда. Значи, градоначелник, појединац, један човек одлучује како ће сад да изгледају сви киосци на комплетној територији Београда на свим општинама. То може да буде и неко добро решење, али имајући у виду оно ваше претходно решење по коме сви сунцобрани и све тенде у Београду морају да буду црне или беле или беж боје итд, бојим се да ово може да буде и лоше решење. Рецимо, решење које би принудило све постојеће власнике привремених објеката да морају да замене своје објекте за те нове које је градоначелник прописао. Можда чак и од једног произвођача.

Мислим да је овај члан 7 доста проблематичан, а какав ће ефекат да има можемо да видимо тек када тај акт буде угледао светлост дана.

Интересантан је и члан 9. Додуше, у овој одлуци о тезгама, то је члан 28, али се понавља кроз читаву одлуку, а суштина је у следећем. Ова одлука заправо даје општинама право да прописују, да регулишу, значи скупштинама општина. Скупштине општина имају изабране одборнике, као што смо и ми овде представници грађана. И они ће моћи то да контролишу.

Међутим, осим 17 општина које имамо у граду, уводе се још две територије. Неке посебне независне територије, а то су Ада Циганлија и Калемегдан. Значи, те две територије се издвајају. Ада Циганлија није више Чукарица, а Београдска тврђава није више Стари град. На њих више у овом смислу око постављања тезги, привремених објеката, киоска, немају више утицаја општине. Та предузећа, односно директори сами одлучују. Они чак доносе акт којим регулишу како ће то да се ради.

Кад су били избори за те органе, за ове две екс специфичне територије? Како то може? Да се надлежност локалне самоуправе одузима одборницима. Немају више грађани ту контролу. Неко може баш да напуни и препуни шареним објектима та два места, што се ја надам да неће. Чини ми се да Ада мало иде у том правцу.

Ја мислим да и те како треба да буде да се пита и општина, барем делимично, када се буде доносио тај акт како ће да изгледа део територије са подручја те општине. Значи, издвајање ових територија, по мени, није добро решење и није концептуално то што се овом одлуком хтело постићи.

Оно што није баш сасвим јасно код овог поступка издавања одобрења по захтеву и то се односи на ове објекте који нису баш тезге и нису киосци, значи поменуто, дечје справе за играње, циркуси, некакве привремене изложбе и манифестације. Ту се предвиђа да када подносилац захтева подноси тај захтев, а члан 19 говори о привременим објектима, достави и техничку документацију од стране лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта архитектонске струке, што је у реду, али и лица које поседује лиценцу одговорног пројектанта из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације.

Ја сада само не знам колико има стручњака који имају ту лиценцу за саобраћајну сигнализацију. Некако ми се чини да их је мало и да се на овај начин код постављања монтажних објеката за вашаре, сајмове, изложбе итд. сви који желе то да раде упућују на један вероватно мали број лица која поседују неку посебну лиценцу из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације. Не чини ми се да је то баш неопходно. Очекујем од предлагача објашњење. Можда је то и нормално. Можда има доста тих инжењера са том лиценцом. Можда то неће представљати проблем за подносиоце захтева, али скрећем пажњу на то.