План детаљне регулације Лазаревца

Расправа о Предлогу плана детаљне регулације центра Лазаревца и још неколико урбанистичких планова. 16. седница, 16.4.2015.

Добар дан, даме и господо одборници, као и остали присутни. Као и обично, у првом делу седнице имамо обједињену расправу о урбанистичким плановима и ових првих пар планова су планови генералне регулације за објекте система даљинског грејања, а имали смо сличне планове на неким ранијим седницама, имамо сад поново две целине које усвајамо. Мислим, ово су планови који су више за људе из те струке и који се разумеју, а моје питање би пре било везано за неку динамику даљу усвајања ових планова, односно можда не би било лоше да то формулишем и као неко одборничко питање: колико има ових фаза које треба донети, пошто видим овде пише: прва фаза – прва етапа? Значи, колико уопште има фаза, етапа, ширења система даљинског грејања у Београду, кад ће бити донети и ови остали планови, кад ће бити на дневном реду, а онда се наравно отвара и питање реализације, реалности тога, јер смо на прошлој седници имали план рада Дирекције за грађевинско земљиште, односно имали смо Извештај о реализацији Плана у прошлој години? Ту смо видели да су средства Дирекције све мања, да је обим плана све мањи, да је реализација све мања.

Дакле, поставља се питање када је уопште могуће све ово што ми сад планирамо и усвајамо реализовати ако се са смањивањем средстава која су у Фонду за инфраструктуру града Београда, односно средстава Градске дирекције за грађевинско земљиште, да ли је ово уопште могуће радити или су ови планови мало сада преамбициозни.

Чули смо од представника предлагача за план центра Лазаревца да је то врло сложен план, дуго је припреман, план који – како је она рекла – је град у малом. Не знам зашто у малом? То је град Лазаревац.

Овде ко се мало удубљивао и ко је читао пре свега Извештај о јавној расправи и Извештај Планске комисије и овај ток усвајања овог плана, могао је да види да је ово план који се дуго радио, да је одлуку о његовој изради донела Општина Лазаревац у време кад је била надлежна, да је ангажован ЦЕП. ЦЕП је фирма која нам је позната. Познато је и да је добила тендер за бројање путника у градском саобраћају – то је та иста фирма. И можемо да видимо из текста, из јавне расправе, да су постојали озбиљни проблеми, озбиљни пропусти који су уочени, да је то констатовала и Планска комисија, да су постојале озбиљне примедбе Секретаријата за урбанизам по којима очигледно није до краја поступљено – то се све може видети и у материјалу. И нису сви недостаци отклоњени.

Значи, фирма ЦЕП је тај план радила унеколико другачије и можда је чак имала у виду и неке друге интересе, а не само интересе града за који је прављен овај план.

Међутим, из неког разлога та цела дискусија је пресечена и на крају је донета одлука, што може да се види и овде на страни 180, значи да је на крају донета одлука да се и поред тих неких уочених примедби, пропуста, нерешених примедаба Секретаријата за урбанизам да се овај план упути на усвајање.

Ја нисам заиста из Лазаревца, не знам детаље, можда је ово пре питање за одборнике који су из Лазаревца – где су све проблеми и на шта се све односе ове примедбе. Примедби има доста. Значи, већина материјала су у ствари примедбе, па мислим да ја нећу гласати за овај план, јер мислим да овај посао није до краја завршен како је требало и да би требало отклонити све примедбе које су постојале или бар одговорити на њих да би овај план био приближно квалитетан као и планови које је доносио наш Урбанистички завод. Значи, што се овог плана тиче, а он није небитан, врло је битан план, није одговорено свим захтевима који се постављају пред планера. Толико и хвала.