По новом Закону о Јавним предузећима конкурси за директоре се намештају још бахатије и очигледније него по старом.

Расправа о 23. тачки дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПО СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

  • ЈКП “Београдски водовод и канализација“
  • ЈКП „Ветерина Београд“. 35. седница, 30. новембар 2016.

Добро је да је г-дин Рајковић честитао будућим старим и новим директорима у име његове Одборничке групе (СНС), пошто да није било те Групе не би било ни оваквог резултата на конкурсу. Прво што могу да приметим, а то и ви остали ваљда примећујете је да овде нема биографија кандидата. Верујем да ће представница предлагача вероватно да каже да није обавезно по закону. По закону можда није обавезно, али није уобичајено да немамо биографије. По мени би било нормално, без обзира што су ово директори који су до сада били директори, тако да негде у нашим архивама можда и имамо њихове биографије, али мислим да је добро и требало би да буде незаобилазна пракса када именујемо, бар тако значајне функционере као што су директори Јавних комуналних предузећа, да и одборници Скупштине Града добију њихове кратке биографије и да виде на лицу места када гласају за кога гласају, шта су људи радили, шта су завршили, јер нема разлога да се то крије. Овако, од тога свега ми имамо само њихова имена и презимена. Претпостављамо да су то исти људи који су и до сада били директори, односно вршиоци дужности. Да се не зову само тако, што не можемо са сигурношћу да закључимо јер – немамо биографије. Драган Ђорђевић је често име и презиме, можда је то неки други Драган Ђорђевић а не садашњи директор? Имамо записник о изборном поступку, из кога је све јасно о чему се овде ради. На списку су четири кандидата који су се јавили за директора „Београдског водовода и канализације“. Сви остали кандидати имају доста вишу оцену од победника на основу података из пријаве, значи на основу њихових биографија, искуства, дипломе и свега што су приложили. На основу података које сте нам дали у материјалу, победнички кандидат Драган Ђорђевић има просечну оцену 2, а Бојан Антић 2,75, Радомир Вујадин 2,25 и Веско Филиповић 2,75. Међутим, Драган Ђорђевић је успео да претекне сва ова остала три кандидата у „усменој провери“, што значи да је Комисија испитала кандидате и испоставило се да је најбољи овај са најслабијом оценом. У сваком случају – сви видимо о чему се овде ради.

У овом другом предузећу „Ветерина Београд“, само се актуелни директор јавио, а остали кандидати вероватно нису ни хтели да се понижавају, и да се излажу овом третману, пошто је сасвим јасно ко и како може да прође ту усмену проверу. Ја ћу да гласам против овога, али поновићу са почетка моју молбу и захтев да ми се доставе биографије да знамо ко су ти људи, да ли су то они исти, јер могу да имају исто име и презиме, а овако су потпуно неидентификовани. Уколико је проблем да се то доставља одборницима, ја могу то да тражим и преко одборничког питања или преко повереника за информације. Свакако одборници ваљда имају право да добију биографије директора Јавних комуналних предузећа. Хвала.

kandidati-bvk