Предлог за промену статута града – о амандману

Предлог за промену Статута града Београда са Предлогом закључка о приступању промени Статута.    13. седница, 21.1.2015.

Добар дан. Извињавам се, господине председавајући, нисмо се добро разумели. Као председавајући Савета за локалну самоуправу дужан сам да говорим у име Савета за локалну самоуправу, а не у име било које странке, тако да морам да раздвојим та два начина излагања.

Савет за локалну самоуправу је одржао своју седницу непосредно пре почетка ове седнице Скупштине и као што можете да видите у Извештају, ту смо разматрали, да се не бих касније јављао – Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Градском правобранилаштву и тај Предлог је Савет подржао једногласно.

А што се тиче ове тачке – Закључка о приступању промени Статута, ту је отворена расправа на Савету за локалну самоуправу и на предлог једног члана Савета већина присутних чланова Савета за локалну самоуправу је одлучила да предложи Скупштини Амандман, а тај Амандман подразумева да осим ових десет председника општина који су предложени да буду у Комисији за припрему одлуке о измени и допуни Статута буде и једанаести председник општине, а то је председник Општине Лазаревац.

Дакле, као што је господин Јовичић рекао, а мислим да је он рекао у свом излагању  да су укључени сви председници општина – нису укључени сви. Београд има 17 градских општина, а укључено је њих 10, а њих 7 није, тако да оно што је Савет за локалну самоуправу предложио као Амандман и ја мислим да није неки проблем где је 10 председника да дође и једанаести.

Значи, већином гласова је Савет за локалну самоуправу предложио да због специфичности општине Лазаревац, њене величине, њеног буџета, буде укључен и њен председник, односно представник те општине. Толико само и хвала.