Промена оснивачког акта центра дечјих летовалишта и опоравилишта

Расправа о Предлогу одлуке о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.  14. седница, 25.2.2015.

Од свих ових предлога одлука које су предложене, ја бих желео мало да говорим о тачки 22. То је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда. То је иначе тачка коју смо добили јуче, а ја лично јутрос, тако да вероватно нисмо имали времена да је погледамо, а изгледа ни предлагач, пошто нам није образлагано. Значи, очигледно предлагач није овлашћен за ову тачку и да немамо никакво објашњење. Врло мала промена је у питању. Значи, мења се опет само један члан. И следеће, у Оснивачком акту Центра дечјих летовалишта и опоравилишта да стоји следеће: „Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда има искључиво право за обављање следеће делатности: да организује боравак, одмор и рекреацију, климатски опоравак предшколске деце на територији града Београда, уписане у предшколске установе чији је оснивач Град Београд“. Значи, не и за приватне, већ чији је оснивач Град Београд. Претпостављам, односно мислим да ово „има искључиво право“ што сад доносимо, значи да сада практично Градски центар дечјих летовалишта и опоравилишта постаје монополска организација. Она сада има монопол.

До сада су деца из обданишта, односно предшколске установе, како градске, тако и ове друге су бирале, значи у процесу јавних набавки могли су да се јављају и други пружаоци тих услуга.

Знамо да наш Центар има, ја мислим, само 4 установе на 4 планине, на Букуљи, Тари, Гочу и не знам још где.

ПРЕДСЕДНИК:

Има и Дивчибаре.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

И Дивчибаре. Значи, 4 одмаралишта и сада ће обданишта ту да организују боравак деце, а то је онај први неки одлазак из града обично за наше предшколце само у објекте Центра дечјих летовалишта. Да би се ово и заиста реализовао и да би Центар заиста био у том смислу монополиста, ово није довољно.

Значи, по Закону о јавним набавкама са овим мора да се сложи Агенција за јавне набавке Министарства финансија, која је надлежна. Значи, питање је када ће ово и да ли ће ово на порталу Јавних набавки бити унето да је искључиво право, јер по Закону о јавним набавкама, онај који сте ви донели, не даје право Граду да сам донесе овакву одлуку, јер се практично онда из јавних набавки искључују други понуђачи, а јавна набавка се може вршити искључиво са овом установом, што је, мање више, добро. Јер, ово је градска установа као што су и градска обданишта у питању и ово ће омогућити Центру дечјих летовалишта да има гарантовано попуњене своје капацитете и да добро ради.

Ја се искрено надам да је иза овога намера да се Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда сачува и да ови објекти заиста остану градски и да буду у функцији градске деце и да то није само припрема за приватизацију, па да им се даје привремено монополски положај да би се представили као профитабилни, да би се боље продали. То не би било добро решење.

Центар треба сачувати као градску имовину, а опет не би било добро и треба обратити пажњу на то да се монополски положај, као што се дешава са сваким монополским положајем, злоупотреби јер ово плаћају родитељи, у ситуацији кад нема избора и кад може да се иде само на Букуљу, Тару и Гоч. Онда може лако да се деси да и цене порасту и да више не буду тржишне. Значи, треба водити рачуна и о томе да ово не значи ново оптерећење за родитеље.

Отвара се сад ту опет једно питање, јер ми смо на прошлој седници, ако се сећате, донели одлуку да Град финансира део трошка и родитељима чија деца не могу да буду уписана у градска обданишта, у градске предшколске установе и да им се финансира део трошкова да се деца упишу у приватна обданишта. Та приватна обданишта немају ову обавезу. Ово се „искључиво“ не односи на њих, они организују обично тај боравак и одмор и рекреацију деце на другим местима. И сад се поставља питање – шта са децом коју Град финансира, а која немају пара, онда та деца неће имати право на бесплатни боравак, уколико то није овде. То питање остаје мало нерешено, као што је и иначе та Одлука доста чудно дефинисана да Град заправо уместо да директно пребацује средства предшколским установама које примају ту децу за која нема места у градским обдаништима, предвиђено је у ствари да се новац пребацује родитељима, а да ли ће и када ће они то да плате обданишту, то је сада остало мало отворено и проблематично. Сличан проблем може да се појави и са овим одмором и рекреацијом.

Наравно, када говоримо о овом Оснивачком акту и уопште о овој установи, бојим се да је доста заборављено да је то Центар дечјих летовалишта и опоравилишта. Значи да би можда требало предвидети да се болесна деца, деца која имају неких здравствених проблема, о трошку Града шаљу и на опоравак. Значи, тај део надлежности, опоравак, као да је остао негде у прошлости и ја мислим да то није предвиђено, па би требало одговарајућим градским одлукама предвидети и то. Ето, толико.

Значи, суштина мог питања, а колико разумем, међу представницима предлагача и нема некога ко би ми могао на то одговорити. Моје питање је – да ли је ово усклађено са Законом о јавним набавкама и да ли ће Агенција за јавне набавке прихватити да у овим набавкама постоји монопол и да градске установе дечје заштите, односно обданишта могу сада искључиво са Центром дечјих летовалишта и опоравилишта да склапају овакве уговоре и да се онда остали понуђачи искључе из процеса јавних набавки. То је суштина ове Одлуке. Хвала.