Расписивање новог конкурса (трећег) за директоре ЈП

Расправа о Предлогу одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа Чији је оснивач град Београд.  14. седница, 25.2.2015.

Да се вратимо на тему и тачку дневног реда. Ево, поново, по трећи пут у овој Скупштини расписујемо конкурс за овај пут 4 предузећа: Јавно комунално предузеће Инфостан, Градско стамбено, Београдска тврђава и Хиподром. И вероватно ћемо по окончању конкурса за нека три месеца, а можда и дуже, имати поново на дневном реду предлог Комисије за спровођење овог конкурса. Комисија ће нам предложити за свако од ових предузећа, на основу пристиглих пријава по три кандидата, а наш посао ће да буде да одаберемо некога од та три кандидата. Подсећам вас да се то раније из неког разлога није догађало. Надам се да ће Скупштина овај пут да подигне руку и да изабере неког кога Комисија предложи и да неће да чека не знам кога. Некога као да чека.

Мали историјат – 28. јуна 2013. године је расписан први конкурс, па је 17. априла следеће године Привремени орган, уместо Скупштине, преузео овлашћења Скупштине за која сматрамо да нису оправдано преузета, одлучио је да не прихвати ниједан предлог. Нико, ни у једном предузећу, ниједан од та три кандидата није био добар и ајде, ја сам мислио да је то из неких политичких разлога зато што је претходна Скупштина расписала конкурс, па ће сад поново и могу се јавити исти људи. А 27. јуна прошле године је расписан нови конкурс, 18. септембра за ова 4 или 5 предузећа, опет Скупштина није изабрала никог, јер нико наводно није био добар кандидат. А онда на прошлој седници наше Скупштине, мало се откривају ствари, па долази до одређених промена.

Ево, на пример, мењамо Статут. Променили смо Статут Јавног предузећа Градско стамбено Београд где смо заправо променили услове школске спреме коју треба да има директор. Па, раније је писало да мора да има најмање 5 година радног искуства у високој стручној спреми, а то у високој стручној спреми смо избрисали, па сад може да има радно искуство у нижој спреми, а може и у основној, а онда у међувремену као неки човек који је искусан, који је запослен, да заврши неки факултет и прибави неку диплому и да се јави да буде директор. Ваљда ће се такав сад и појавити, па ћемо можда најзад моћи да изаберемо директора. О томе се овде ради, о припремању конкурса, после два неуспела за одређену личност која ће се јавити која треба да се изабере.

Ко зна, можда ће се јавити само један кандидат, пошто, наравно, када конкурс понављате три пута, сваки пут се јави мање кандидата него претходни пут, јер и кандидати који конкуришу за оваква места нису баш толико глупи људи, па знају да препознају намештен конкурс.

Претпостављам и изражавам сумњу, дакле, да ће овде у питању бити намештени конкурс и да ћемо да добијемо политичке директоре. То је евидентно из овог догађања и што сам вам сад образложио, те због тога немам намеру да дигнем руку за ове предлоге. Хвала.