Смањење броја возила ГСП у раду за 7% изазвало је дуже чекање и веће гужве у превозу.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ И ТО:

 • ЈКП ГСП „Београд“,
 • ЈКП „Београдпут“
 • ЈКП „Паркинг сервис“
 • ЈКП „Градска чистоћа“
 • ЈКП „Зеленило Београд“
 • ЈКП „Београдски водовод и канализација“
 • ЈКП „Градске пијаце“
 • ЈКП „Београдске електране“
 • ЈКП „Погребне услуге“
 • ЈКП „Јавно осветљење“
 • ЈКП „Инфостан технологије“
 • ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда,
 • Ј.У.П. „Урбанистички завод Београда“
 • ЈВП„Београдводе“
 • ЈП „Градско стамбено“
 • ЈП „Ада циганлија“
 • ЈП „Сава центар“
 • ЈП „Београдска тврђава“
 • ЈП „Хиподром Београд“
 • ВУ „Ветерина Београд“. 26. седница, 28. децембар 2015.

Ово је материјал који смо добили за ову тачку, ових двадесет програма пословања. Заиста, имајући у виду поодмаклост времена и чињеницу да је заиста тешко да се оволико материјала у овакво кратком року прегледа и да се размотри, ја нећу говорити о свим програмима, али ћу издвојити врло кратко само пар предузећа. Одвојио сам пар интересантних програма и илустративних података који могу да се нађу у овим програмима, скривених у гомили табела и текстова. Верујем да, као и ја, ни остали одборници нису стигли све да прочитају.

Први програм је програм пословања за 2016. годину Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд“, што као што знате, то је јако важно. Скренуо бих вам пажњу, ако већ не читате све, погледајте на седамнаесту страну, где пише да је оптимизацијом система који је на снази од септембра 2014. године, број возила у раду смањен за 7%. Значи, ако вас интересује зашто су гужве у граду и зашто дуже чекате – 7% није мало. Пише у том објашњењу претходног периода, то тамо се назива „оптимизацијом“ система, али је то заправо смањење броја возила која нас возе и то за чак 7%.

А притом, наравно, није за 7% смањен број превезених путника. На страни деветнаест пише колико је том оптимизацијом смањено путника и ту пише да је то 1,39% мање него у претходној години, што практично значи – већа је гужва. Мање аутобуса, више путника или мање сразмерно путника од броја аутобуса.

Где све то води? На страни 27, видимо да је обрађен интересантан проблем, имали смо те контраверзне акције са коришћењем комуналних полицајаца који помажу и паралелно са контролорима контролишу путнике у возилима, да ли имају карту или немају карту. Какви су ефекти тога? Ево, на страни 27. пише да је пословни приход смањен за 130.000.000, а разлози су мањи приход од основне делатности, значи мања продаја свих врста карата, мањи степен наплате у оквиру Интегрисаног тарифног система. То је значи, једна чињеница. Као што знамо, ИТС је промењен у октобру, али не види се овде да је то донело неких позитивних ефеката. Видећемо у следећој години, да ли ће их бити. Како то онда мора да се надокнади? То можемо да прочитамо на страни 28, где се каже да је Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за финансије за реалне субвенције наменио, издвојио 30% више средстава него претходне године. Значи, тај проблем се решава већим субвенцијама ГСП-у и приватним превозницима. Има смисла читати ове програме јер ту можемо да видимо шта се заиста дешава у систему и то је онда на изненађење нас који то видимо, јер је потпуно супротно и различито од онога што нам се у разним говоранцијама медијски представља.