Шта се дешава са статусом Дирекције за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда?

Обједињена расправа о тачкама Дневног реда 15 – 18. Тачке везане за рад Дирекције за градско грађевинско земљиште и уређење Београда. 15. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2016. ГОДИНЕ. 16. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ. 17. ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕДЛОГУ МЕРА ЗА ДАЉЕ НЕСМЕТАНО ПОСЛОВАЊЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА, Ј.П. 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ. 40. седница, 29. јун 2017.

Даме и господо, имамо сада на Дневном реду ове четири обједињене тачке које имају везе са Градском дирекцијом за грађевинско земљиште. Прва тачка је Извештај о реализацији Програма Дирекције у 2016. години. На страни 2. тог Извештаја се каже да је у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године Програм реализован само 48% од планираног износа, значи у износу од 5.790.926.000 динара. Постоји и неко објашњење у тексту зашто је дошло до толико нижег нивоа реализације. Ту пише да је нижи ниво реализације расхода од планираних за 2016. годину резултат чињенице да је град Београд, Секретаријат за финансије, обуставио пренос средстава Дирекцији у месецу децембру 2016. из разлога измењених законских прописа и нерешеног питања финансирања делатности Дирекције. Тога се сећамо када смо расправљали о буџету и децембру и ребалансу у јануару месецу. Међутим, морам да изразим сумњу, односно постоји једна нелогичност у овом објашњењу јер реализација је свега 48%. По овоме испада да је 52% требало да буде плаћено у децембру? Подсетићу вас, када смо дискутовали о томе у децембру и касније у јануару, ја сам тада изразио бојазан да у децембру има јако много плаћања и да Дирекција неће моћи да спроведе плаћање, односно да ће каснити са плаћањем, што се по овоме и потврђује. Али добро, био је ребаланс и из тога се некако изашло. Када гледамо чиме се Дирекција, у оквиру ових 48% бавила, на страни 8, када погледамо имовинско-правне односе видимо 97 грађевинских парцела за локацију „Београд на води“. Решавање имовинско-правних односа, па још 31 грађевинска парцела за „Београд на води“. Види се шта је ту био приоритет. На страни 10. имамо велики подбачај код радова који су предвиђени у 2016. години за објекте и мрежу канализације, а то је везано за оно што сам причао о Завршном рачуну. Извршење је ту свега 58%, за водовод исто. Сличан је проблем код имовине, мања реализација, неспровођење Плана. Очигледна је чињеница да је то због проблема са финансирањем и питања да ли Дирекција може да остане корисник буџета? Дошло је и до неког одлагања и пребацивања у ову годину тих плаћања, па ћемо на крају видети како ће да изгледа, када будемо усвајали извештај за ову годину. Скренуо бих вам пажњу и на нешто што пише на 18. страни при дну, везано је за мост на Дунаву код Ада Хује. Помињао сам тај пројекат када сам говорио о пројекту нове луке, која је на неки начин везана са пројектом изградње овог моста, јер када преко Аде Хује пређете са десне на леву страну Дунава, ту негде је требало да буде и локација те нове будуће луке, а од те се локације луке данас изгледа одустало. Сада Дирекција каже да су отворене понуде у поступку јавне набавке за идејни пројекат са студијом оправданости за изградњу моста на Дунаву код Ада Хује? Наравно, и то касни као и све остало, пише и да је уговарање у застоју због поднетог захтева за заштиту права понуђача. Оно што ми је овде интересантно, што је добро и што треба да се ради, када се улази у један овако скуп пројекат, као што је изградња новог моста на Дунаву – прво се ради студија оправданости. Ако ту неће бити лука, потребно је преиспитати читав раније усвојени концепт. Међутим, моје питање је када је урађена студија оправданости за промену локације луке? Ко је то радио? Данас смо под првом тачком донели одлуку да премештамо луку узводно, па ако већ радимо студију оправданости и ако се анализира да ли треба или не треба ући у неку инвестицију, зашто то нисмо урадили и по овако великој иницијативи, као што је лука узводно од Пупиновог моста?

Прелазим сада на Измене и допуне Програма уређивања за 2017. годину. На страни 2. имамо умањење. Сада после неколико месеци умањујемо првобитно планирани Програм за 2017. за 1.292.000.000, тако да сада Програм износи 9.640.000.000. У образложењу и у представљању овог Програма, гђа Поповић је издвојила неке пројекте и рекла да имамо детаље у табелама. Интересовало ме колико је средстава предвиђено за који пројекат и да упоредим основни План са Изменама и допунама Плана. Међутим, наишао сам на један чудан део ове табеле. Мислио сам да је то можда само код мене случај, али код колегинице у материјалу сам видео исто, па не знам да ли је тако и код вас осталих, али почев од 25. стране у тој табели нема износа. Са леве стране имате само опис објеката а онда на 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. и једном делу 33. стране нема износа. Није могуће да сам то једино ја приметио. Људи, где је Програм? О чему се ради? Да ли је то нека процедура, ко је избрисао или покрио или је дошло до проблема приликом штампања, али тешко ми је да дискутујем о Програму који овако изгледа. Надам се да ћемо добити неко објашњење или бар обећање да ћемо накнадно или негде на интернету моћи да видимо комплетан Програм са износима.

Тачка 17, ова Информација о предлогу мера за даље несметано пословање Дирекције за градско грађевинског земљиште, заправо је Одлука, односно ту је читав сет Закључака који су на крају 4, 5, и 6. стране и ти Закључци су Одлуке које сада треба Скупштина града да усвоји. Сада, ми као Скупштина града, овим Закључцима налажемо Дирекцији нешто, налажемо Градској управи нешто. Очекивао сам неко објашњење од гђе Нине Јандрић, шта ми то налажемо Дирекцији и Управи? Морам да признам да ми то није сасвим јасно, а претпостављам ни вама. Међутим, она је само прочитала део текста овде, што није ни морала да уради, јер се то не зове додатно објашњење, то је читање онога што сви већ имамо пред нама. Ипак бих замолио да нам се мало разјасни ова ситуација, да видимо шта се овде дешава. То може да нам каже и градски менаџер, јер сам сигуран да нам то он најбоље може објаснити, да би ми обични одборници могли да разумемо шта ми то налажемо и шта овде пише? Ту се по трећи пут мења начин финансирања ових радова које Дирекција обавља, ако сам ово добро разумео, а признајем да можда нисам. Прво смо имали да је Дирекција буџетски корисник, па је Град препустио Дирекцији да ради те послове и Дирекција је за то имала своја наменска средства и свој програм. Па је онда промењен Закон о буџетском систему па Дирекција више не може да буде буџетски корисник, а онда у Ребалансу у јануару месецу се применио неки други метод да су Дирекцији даване капиталне субвенције, да би Дирекција могла да заврши те послове. Сада, ако сам добро разумео, то је важило само од јануара до јуна, односно до јула јер јуни је већ прошао? Градско веће као предлагач ове тачке обaвештава нас да ипак неће бити могуће финансирање на основу капиталних субвенција и да сада морамо да нађемо неки трећи начин финансирања тих радова. Када погледамо ове закључке шта ми то налажемо, можемо видети да налажемо Дирекцији да те објекте и све то што ради искњижи, да то више није њихово него да то пребаци на Град и Градску управу, на Секретаријат за комуналне послове. Ако се сећате, ми смо као Скупштина на почетку ове године донели одлуку да се ови послови – стварање услова за уређење градског грађевинског земљишта – практично проглашавају за комуналне послове, по Закону о комуналним делатностима. Тада је по томе Дирекција постала нека врста јавног комуналног предузећа, а сад ипак није, сад ће Град директно да плаћа, ако сам добро разумео, део ових радова и Дирекција ће да буде неки посредник. Ја бих замолио – ово сада уопште нема везе са мојом политичком опредељеношћу – да добијемо објашњење шта се сада дешава и да ли је ово трајно решење и да ли је ово коначан начин како ће Дирекција моћи да ради, јер се ту очигледно лута. Ту одређени проблеми са финансирањем свега овога и са проналажењем модалитета за финансирање очигледно постоје. Овде се сада пребацује одговорност на Скупштину, односно, ми сада налажемо Дирекцији да искњижи из својих књиговодствених евиденција инвестициона улагања, налажемо градској управи да то укњижи, налажемо много тога у вези обавеза и сутра, када опет буде неки проблем, они ће да кажу – „То је нама Скупштина наложила“. Ми треба да знамо шта то налажемо, односно шта је садржај ових закључака и, на крају крајева, шта се овде уопште дешава и о чему се овде уопште ради? Хвала.