Урбанистичким планом легализују отимање земљишта од Факултета ликовних уметности.

Обједињена расправа поводом првих шест тачака Дневног реда, -Урбанистички планови. II део. Дискусија о плану:

  1. ПРЕДЛОГ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКУ ЦЕЛИНУ ТОПЧИДЕР – II ФАЗА, ЦЕЛИНА 5 – ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, МИЛА МИЛУНОВИЋА, ЖУПАНА ЧАСЛАВА И ПУШКИНОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ. 39. седница, 15. јун 2017.

Но, да се вратимо на урбанистичке планове. Предлажем да узмете у руке овај први План јер оно што ради овај сазив Скупштине у урбанизму се наставља, велики је проблем, то што се ради је криминал. Ево, на пример, имамо саопштење фирме „НЕЛТ“ о томе да је њихова имовина конфискована.

ВЛАДИМИР ОРЛИЋ (с места):

Која је тачка фирма „Нелт“?

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Урбанизам је на дневном реду. О томе говорим. Прва тачка дневног реда: „Детаљна регулација за просторно културно историјску целину Топчидер“, отворите страну 51, имате примедбу коју је дао Факултет ликовних уметности, Београд, Ул. Париска број 16, Универзитет уметности. Дакле, државни факултет, Факултет ликовних уметности. Ево како гласи примедба, прочитаћу је: „Увидом у предметни Нацрт плана утврђено је да је део катастарске парцеле број 11452/3, коју користи Факултет ликовних уметности, одузет и припојен парцели број 11452/2, а да за исто Факултет као корисник није дао сагласност. Ковач Ненад је као власник суседне парцеле 2012. године противправно и насилно заузео део катастарске парцеле број тај и тај, коју користи Факултет ликовних уметности. Бесправно је подигао зидану ограду у висини преко два метра, поставио је бодљикаву жицу на ограду и бесправно изградио објекте до улице Часлава Жупана. Факултет се обраћао Грађевинској инспекцији, која је донела решење број тај и тај, којим је наложено уклањање изведених радова на спорном делу парцеле. Факултет се такође обратио Урбанистичком заводу Београда, са захтевом да се спречи дивља градња и противправно заузеће земљишта, са иницијативом за израду плана детаљне регулације за предметну зону, са спецификацијом својих потреба за наставне активности, у коју је ушло и земљиште које је Ковач Ненад противправно и насилно заузео. Напомињемо да, и поред више захтева Факултета да се спречи противправно поступање, надлежни државни органи нису ништа предузели, будући да именовани Ковач Ненад пројектом и препарцелацијом жели да легализује своје противправно и насилно понашање и да трајно присвоји земљиште које је и присвојио, на штету Факултета ликовних уметности. Улажемо примедбу на предметни Нацрт плана.“ То је написао Факултет. У одговору планске комисије стоји – „Ова примедба се не прихвата“. Зашто се ова примедба не прихвата? Ко је Ненад Ковач? Зашто се њему излази у сусрет и зашто се дозвољава да тај извесни „тајкун“ на овакав начин отима земљиште Факултета и да се сада то одобрава и легализује и ставља та његова пљачка у урбанистички план? Ако бих могао да добијем одговор на то питање од представника предлагача, када би представник предлагача уопште постојао и када би био ту?

ВЛАДИМИР ОРЛИЋ (с места):

Да ли ту има још нешто?

(Групно добацивање и вређање говорника).

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

То можете Ви после да образлажите. Господине председниче, можете ли да опоменете непристојне одборнике, који добацују са места?

ПРЕДСЕДНИК:

Што бисте Ви рекли – то је узрочно последично. Када бисте се коректно изражавали са те говорнице, можда не бисте испровоцирали одборника.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Господине председниче, немогуће је да Ви оправдавате кршење Пословника одборника на рачун тога што неко други, по Вама, непристојно говори. Ваша је дужност да реагујете у оба случаја. Али ја нисам ништа непристојно рекао а Орлић јесте. И није му први пут.

ПРЕДСЕДНИК:

Хоћу, господине Алимпићу, само ми дозволите да се обратим одборницима.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Само Ви можете упозорити одборника који је за говорницом, а не одборник с места, макар он био и народни посланик.

ПРЕДСЕДНИК:

Молим одборнике да пусте господина Алимпића да доврши своје излагање. Вас, господине Алимпићу, молим да на себе не преузимате улогу и судије, и тужиоца, и експерта за урбанизам и политичког чиновника Демократске странке. Те квалификације – тајкун, лопов, отео – препустите надлежним државним органима. Није на Вама да их утврђујете. Изразите незадовољство тим чином, или га оправдавате, или га не оправдавате, али немојте да дајете такве квалификације

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Господине председниче, ја Вас молим да се пријавите за дискусију, па онда своју дискусију да обавите у оквиру времена Социјалистичке партије Србије, а не у оквиру времена Демократске странке.

ПРЕДСЕДНИК:

Господине Алимпићу, немојте да дајете квалификације, јер ја Вас не квалификујем кад Вам дајем реч. Изволите, господине Алимпићу, пробајте да будете коректни.

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Ја сам само прочитао оно што пише у материјалу који су сви одборници добили.

ПРЕДСЕДНИК:

Где пише да је неко тајкун, да је неко лопов?

ЗОРАН АЛИМПИЋ:

Реч лопов нисам употребио. Ја сам само прочитао примедбу. А, коментаришући је, као представник грађана, као одборник, имам право да дајем такве оцене, јер су такве оцене даване годинама раније од стране садашње опозиције, када је у питању ова моја Странка и ова моја страна сале. Тако вам је то. Ако некога називате тајкуном, а сутра када дођете на власт ви са тим истим тајкуном сарађујете, онда вам следује да неко каже, да искористи речи које су ту на месту и да ствари назове правим именом. Према томе, то што се сада догађа је срамно. Значи, овим Планом се одузима земљиште. Ако су Факултет ликовне уметности, декан Факултета, руководство Факултета имали храбрости да ово кажу, напишу, и да ово ставе у овај материјал, онда и неко у овој Скупштини треба да има храбрости да то прочита, а Ви можете покушавати да ме у томе спречите колико год желите. То оправдање да је то било 2012. године, да, то јесте било 2012. године, али сте ви, господо из већине, имали пет година времена да ово поправите и да овај Нацрт плана, који је још тада рађен, сада изгледа другачије. Ја на то оправдано стављам примедбу и имам право да ставим примедбу. Очигледно, пошто нема представника предлагача, неће имати ко да ми одговори. Хвала.