Зашто само општина Нови Београд није добила право на повећање оквира буџета а све друге градске општине јесу?

Обједињена расправа поводом шест тачака дневног реда које су у вези са буџетом града. Тачке 2. до 7. Дневног реда: 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ. 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2017. ГОДИНИ. 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ. 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2018. ГОДИНИ И 2019. ГОДИНИ. 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕСТРУКТУРИРАЊУ ЗАЈМА ПО УГОВОРУ О ЗАЈМУ СА ЕВРОПСКОМ БАНКОМ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО САВЕ ЧУКАРИЦА – НОВИ БЕОГРАД И УГОВОРА О ЗАЈМУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА БЕОГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ, 27. МАРТА, ЏОРЏА ВАШИНГТОНА И ЦАРА ДУШАНА И ПОДЗЕМНИХ ГАРАЖА У УЛ. КНЕЗА МИЛОША. 7. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА: 7/1. О отписивању потраживања града Београда доспелих на дан 31.12.2015. године по основу неизмирених уступљених јавних прихода, због продаје капитала субјекта приватизације „Индустрије обуће Београд“, а.д. 7/2. О отпису потраживања доспелих за период од 01.09. до 31.12.2015. године и конверзији потраживања доспелих на дан 31.08.2015. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда у трајни улог у капиталу привредног друштва ГП „Мостоградња“ а.д. из Београда. 7/3. О конверзији потраживања гада Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни налог у капиталу Саобраћајног предузећа „Ласта“ а.д. на дан 30.11.2016. године, која нису обухваћена споразумом о одлагању плаћања пореског дуга, са припадајућом каматом до 31.12.2016. године. 7/4. О конверзији потраживања Града Београда по оснву неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог Града Београда у капиталу привредног друштва Фабрика аутобуса и специјалних возила „Икарбус“ а.д. из Београда. 7/5. О отпису потраживања Града Београда доспелих на дан 31.12.2016. године о основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Привредног друштва за железничко угоститељство и туризам „Желтурист“ д.о.о. из Београда. 7/6. О отпису потраживања доспелих на дан 31.12.2016. године по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода Града Београда Привредног друштва „Друштво за одржавање зграда“ д.о.о. из Београда, (Други део дискусије – о неповећавању оквира буџета само једној градској општини – општини Нови Београд). 40. седница, 29. јун 2017.

Трећа тачка је ова о којој се доста малочас дискутовало, Одлука о измени Одлуке о обиму средстава градских општина. Ту постоји она чувена табела – обим, укупан обим и обим по посебним законима и средства за општу потрошњу, дакле обим градских општина, колико пара имају и како треба да направе своје буџете. Тешко је уочити да нешто није у реду ако не погледате претходни обим, који смо усвојили у децембру прошле године, када смо усвајали буџет за 2017. први пут. Када упоредите те две табеле, што сам ја и учинио, можете да видите да све општине имају већи обим, осим једне, а то је Нови Београд, која има у динар исти обим. Када то неко погледа, заиста постаје нормално да се људи буне и немојте да узимате за зло одборницима и људима са Новог Београда који сматрају да то није у реду, јер повећање оквира је овде нека врста увођења у буџет трансфера који су општине већ добиле. Општине су већ добиле од Града трансфере за своје разне пројекте и сада им се повећава оквир, да би могле да унесу у свој буџет и да би то било у складу са оквиром. У другој половини године биће још око 1.000.000.000 динара што је предвиђено за те трансфере у ребалансу. Мислим да би било добро и пристојно, ако су све општине за неки пројекат нешто добиле, да се одвоји нешто и за Нови Београд, да се не да на крају крајева и „оружје“ у предизборној кампањи и председнику те општине да каже да једино Нови Београд, који заиста има највише становника, није добио ништа од тих трансфера за разне пројекте, које општине добију, па их општине саме спроводе. То су инвестиције из њихове надлежности. Није касно да и Нови Београд добије тај трансфер, па да ова неправда, која је стварно видљива а јесте неправда, буде на неки начин исправљена, мада ту има и других неправди. То што је Нови Београд доста комунално уређен, разлог је што је то најновија општина и нема тих неасфалтираних путева као у приградским општинама, не значи да тамо нема ништа што треба да се уради. Спортски центар који је у надлежности Општине, користе људи из целог Београда. Ако нешто треба да се уради онда треба да се уради, а говорити да је то негативно, као што су то неки говорници пре мене радили, и питали зашто се улаже у тај Спортски центар, 11. април, одмах да вам кажем да то није негативно. Сутра је ребаланс буџета општине Чукарица. Тој општини Град је већ пребацио трансфере за њене капиталне пројекте. То је била предвиђена спортска сала на Јулином брду. Тамо нема сале и треба да се изгради сала и одлучено је, за шта сам се радовао, да Општина добије тај трансфер. Шта се десило у ребалансу? Кажу сада у општини Чукарица: „Не можемо да изградимо ту салу, није готов пројекат“. Зашто су тражили средства ако је таква ситуација? Али, да сада не би враћали тај трансфер, то су пренаменили и уложиће то све у општинску зграду, у реновирање и сређивање својих канцеларија и у зграду Културног центра Чукарица, тамо где је биоскоп „Шумадија“. Та сала је општинска и она ће се сада реновирати. Ако се гледа „трн у туђем оку“, па се поставља питање зашто општина Нови Београд жели да реновира спортски и конгресни центар у „11. априлу“, – Зашто општинска зграда и сала на Чукарици? Господин Рајковић, који је са Новог Београда има ту примедбу, а ја имам ову примедбу.