Зашто се постављају рекламе на јавне објекте када је то забрањено?

Расправа поводом осамнаесте тачке Дневног реда: 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА. 39. седница, 15. јун 2017.

Господин в.д. секретара је био веома кратак у свом образложењу. Ово је заиста мала промена. За оне који нису читали, оно што је секретар рекао, овом променом се омогућава да се постављају рекламе на објектима који су пословни објекти и објектима који су у јавној служби,  на објектима јавних служби, али само уколико нису приведени намени. Дакле, мења се члан 5. У члану 5. пише: „оглашавање као делатност итд. за потребе других лица“. Значи, ви можете на јавни објекат да ставите рекламу за тај јавни објекат, да овде на нашој згради напишете „Скупштина града Београда“, и да тако рекламирате ту јавну установу, али не можете на Скупштину града да ставите рекламу неке банке, или неког приватног инвеститора, или било коју другу рекламу. То је суштина члана 5. Овде сада ипак омогућавамо да то буде дозвољено у неком случају, у случају да објекти нису приведени намени. Значи, да је тај објекат у изградњи, или да је празан и да тог тренутка он не врши ту јавну функцију. То је јасно.  Погледао сам и у Закону о јавним службама, да би ми било сасвим јасно шта су то све објекти од јавног значаја, односно објекти које користе државни органи итд., јавне службе чији је оснивач Република, или јединица локалне самоуправе. Погледавши тај Закон, јасно ми је да су у питању установе, предузећа или други облици организовања, које је основала, или држава, или јединица локалне самоуправе. То је све у реду. Оно што је питање, које се овде намеће свакоме ко има, колико-толико, добар вид јесте: Да ли је Железничка станица приведена намени, или није? Колико ја знам, она је приведена намени још 1884, године, и даље је у тој намени. Или није у тој намени? По овоме, она не сме да носи рекламе на фасади, чак није смела ни у случају да није приведена намени – до данас. Сад би смела, али она јесте приведена намени. Шта је са Сава центром? Да ли сте прошли поред центра „Сава“ ових дана? Да ли сте видели рекламе на стаклима и фасади? Да ли Сава центар није приведен намени? Приведен је 1977. године. Председавајући је овде у једном тренутку поменуо вређање интелигенције. Хајде да не вређамо сами себи своју интелигенцију. Напишите лепо да може на јавне објекте да се стављају рекламе, јер ми то у овом Граду видимо, то се ради. Сад, овом изменом градског прописа кажете: „може, али ако није приведено намени“. Приведено је намени, а и тамо су рекламе, сви их видимо и правимо се луди?! Ја заиста мислим да је вређање интелигенције да ми сада гласамо за Одлуку која се у пракси очигледно, то не треба ни да се доказује, не спроводи. Тамо се рекламира нека фирма из Абу Дабија, по сред наше Железничке станице, преко фасаде, која је иначе заштићена од стране Завода за заштиту споменика, као споменик културе првог реда. Никаква реклама не може да буде на тој фасади, а јесте. Одговорите ми, господине секретару, да ли сте можда приметили да се крши ова Одлука у многим примерима, а ја сам навео два? Хвала.