Званично признају да је стање градских саобраћајница у све лошијем стању, и планирају да ће бити још лошије.

IV део – Обједињена расправа о тачкама Дневног реда: ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТЕ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНСЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ ЗА ПОЈЕДИНА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА. 31. седница, 22. јун 2016.

„Београд пут“. О Београд путу нећу дуго, али бих вам скренуо пажњу на образложење овог ребаланса, друга страна, у средини стоји следећи текст „Стање градских саобраћајница је у све лошијем стању, а самим тим ће бити још лошије због недовољно средстава за редовно одржавање градских саобраћајница“. Сада смо управо усвојили буџет, да ли треба да вам поново прочитам? „Буџет који је додељен за 2016. годину, мањи је у односу на претходне године, стање градских саобраћајница је у све лошијем стању, а биће још лошије због недовољно средстава за редовно одржавање градских саобраћајница“. Ово је наравно истина. Истина за коју сам ја само изненађен да је стављена овде у текст и да је промакла, да је прошла. Ја сам имао само да прочитам и да потврдим. Стање је лоше и све је горе и никад лошије није било по питању стања наших градских саобраћајница. То, дакле пише у образложењу овог ребаланса и овај ребаланс не предвиђа никакво побољшање те ситуације, они су то људи написали, овај Надзорни одбор је написао, овде то стоји и на жалост је то један од резултата рада ове градске власти.