Да ли ће се у Београду градити „концентрациони логор за псе“?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ  „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“ ИЗ УСТАНОВЕ У ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“, ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“ и ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД“, 23. седница, 30. новембар 2015.

Немојте ми замерити, трудићу се да не говорим дуго, а има једна тема везана за ову тачку о којој би желео да кажем неку реч, па мислим да ће бити смисла, па вас молим да ме саслушате. Настави са читањем Да ли ће се у Београду градити „концентрациони логор за псе“?

Схватили су да сам био у праву када је добит ЈКП у питању?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“. 23. седница, 30. новембар 2015.

Од ове 4 тачке које су спојене у једну дискусију, хтео бих да скренем пажњу на тачку број 18. то је: Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене добити из ранијих година ЈКП „Градска чистоћа“. Настави са читањем Схватили су да сам био у праву када је добит ЈКП у питању?

Наводњавање воћњака у Гроцкој.

Расправа поводом ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАВРШНИМ РАДОВИМА У СИСТЕМУ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА. 23. седница, 30. новембар 2015.

Ово је један добар и надасве врло користан пројекат да се изгради постројење за наводњавање воћњака у Гроцкој, да се користи вода из Дунава, да земљорадници могу ту воду да користе итд. Настави са читањем Наводњавање воћњака у Гроцкој.

О плану заштите животне средине до 2025.

Расправа поводом. ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА. 23. седница, 30. новембар 2015.

Даме и господо одборници, као што сте већ имали прилику да чујете и од мојих колега који су претходно говорили, опозиција у овој Скупштини ће гласати за овај Програм. Он је добар, свеобухватан, битан. Било би нелогично да будемо против њега, јер то је заправо Програм који је практично комплетно урађен и завршен пре, да сад не употребим реч „удара“ итд., него промене власти, значи пре увођења привремених мера у Београду. Настави са читањем О плану заштите животне средине до 2025.

Реплика градоначелнику у вези неистине да је наследио дефицит од 20%.

Расправа поводом ПРЕДЛОГA СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА НАСЕЉА НА ШИРОЈ ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2015- 2025. ГОДИНА. 23. седница, 30. новембар 2015.

ПРЕДСЕДНИК:

Захваљујем се градоначелнику.

Можете, немојте да се дерете толико г. Алимпићу, чекајте да кажем хвала градоначелнику Београда што је испоштовао одборнике, што је учествовао у расправи и дао образложење.

Изволите г. Алимпићу, имате право на реплику. Настави са читањем Реплика градоначелнику у вези неистине да је наследио дефицит од 20%.

Да ли ће заиста комплетна територија Београда бити покривена канализационом мрежом до 2025. и ко ће то финансирати?

Расправа поводом ПРЕДЛОГA СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА НАСЕЉА НА ШИРОЈ ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2015- 2025. ГОДИНА. 23. седница, 30. новембар 2015.

Ова тачка је, дакле, још један стратешки план који Скупштина града треба да усвоји и који на једном месту, у овој једној малој свешчици, показује и говори о томе шта је све потребно урадити по питању изградње водовода и канализације у Београду да би тај велики проблем решавања комуналне инфраструктуре у тој области, био на крају решен. Настави са читањем Да ли ће заиста комплетна територија Београда бити покривена канализационом мрежом до 2025. и ко ће то финансирати?

Минимално и наизглед смањују пред изборе порез на имовину само да би га следеће године још једном драстично повећали.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА,

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ,

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ и

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ. 23. седница, 30. новембар 2015.

Даме и господо Одборници, четири Одлуке су пред нама у овој обједињеној расправи. Ова прва седма тачка она се односи на зоне које се примењују приликом наплате локалних комуналних такси Настави са читањем Минимално и наизглед смањују пред изборе порез на имовину само да би га следеће године још једном драстично повећали.

Јављање поводом повреде пословника и вређања од стране Весића.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА. 23. седница, 30. новембар 2015.

Члан 91. који подразумева да уколико се одборник или неки други говорник увредљиво изрази или обраћа ја имам право на реплику. Настави са читањем Јављање поводом повреде пословника и вређања од стране Весића.

Како се намешта у хаотичној процедури посао са киосцима?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА И ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА.  23. седница, 30. новембар 2015.

Две одлуке сада мењамо, и ја се захваљујем известиоцу Градском менаџеру што је покушао то да нам објасни, мада сумњам да је некоме баш било јасно шта ми овде мењамо и зашто, јер је он ово представио отприлике као да је ово сад нека нова одлука која се први пут ради, што би заправо требало да буде – али није. Настави са читањем Како се намешта у хаотичној процедури посао са киосцима?

У одлуци о изради плана наведен је погрешни финансијер, а у другој одлуци заборављена је читава општина.

Расправа поводом предлога за израду неколико урбанистичких планова.  23. седница, 30. новембар 2015.

Даме и господо Одобрници врло кратко, пар примедби у вези пар ових одлука о изради планова  детаљне регулације, прво бих хтео да скренем вашу пажњу на Одлуку о изради плана детаљне регулације Топчидерске реке с обзиром да је тај план доста битан за тај део града и до самом називу стоји да обухвата територију општине Савски венац, Раковицу и Вождовац. Настави са читањем У одлуци о изради плана наведен је погрешни финансијер, а у другој одлуци заборављена је читава општина.