Одбијају предлог да уопште расправљају о томе да избори за СО Младеновац нису расписани у року.

Рекламирање повреде пословника поводом предлога за допуну Дневног реда Предлогом обавезујуће препоруке којом се налаже председнику Скупштине града Београда да распише изборе за изборе одборника Скупштине градске општине Младеновац. 23. седница, 30. новембар 2015.

Члан 92., господине председниче, каже када одборник има право да усмено укаже на повреду Пословника.

Претходни одборник није уопште указивао на повреду Пословника, него је указивао на повреду Статута. Таква могућност уопште не постоји по Пословнику. Настави са читањем Одбијају предлог да уопште расправљају о томе да избори за СО Младеновац нису расписани у року.