Препоручују разрешење директорке обданишта због слика на којима се виде и деца, а исте такве градоначелникове и премијерове слике не виде?

Расправа поводом ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ЗА 2015. ГОДИНУ. 29. седница, 28. април 2016.

Изражавам жаљење што градска Заштитница грађана није ту да нам одговори на питање већ њена заменица, али надам се да ћемо моћи да добијемо неке одговоре и на питање које ја намеравам да поставим. Настави са читањем Препоручују разрешење директорке обданишта због слика на којима се виде и деца, а исте такве градоначелникове и премијерове слике не виде?

Обећавамо смањење загађења ваздуха а планирамо прелазак са гаса на лигнит?!

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧАКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИНФОРМАЦИЈЕ О СПОРАЗУМУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ И ПОЗИВУ ПАРИЗА НА АКЦИЈУ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ДА У ИМЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПРИСТУПИ СПОРАЗУМУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА КЛИМУ И ЕНЕРГИЈУ И ПОЗИВУ ПАРИЗА НА АКЦИЈУ. 29. седница, 28. април 2016.

Жао ми је што господин Триван није образлагао ово као и обично, секретар за заштиту животне средине, ја увек, а верујем и остали одборници уживам кад он образлаже овакве тачке јер то ради са много страсти и љубави према заштити животне средине, Настави са читањем Обећавамо смањење загађења ваздуха а планирамо прелазак са гаса на лигнит?!

Када ће се окончати поступак ликвидације Југоконцерта и Белеф центра?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА У ПОСТУПКУ РЕДОВНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЈУГОКОНЦЕРТ“ – установа за музичко-сценску делатност у ликвидацији и ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ О СПРОВЕДЕНИМ РАДЊАМА У ПОСТУПКУ РЕДОВНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ БЕЛЕФ ЦЕНТАР – у ликвидацији. 29. седница, 28. април 2016.

Ево, имамо на дневном реду усвајање годишњих извештаја за две установе културе које су већ по две године у ликвидацији. Настави са читањем Када ће се окончати поступак ликвидације Југоконцерта и Белеф центра?

Поништава се одлука о продаји ПКБ-а. Шта је следећи потез?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ КОРПОРАЦИЈЕ БЕОГРАД А.Д. 29. седница, 28. април 2016.

Лоше започето, лоше се и завршава. Даме и господо одборници вероватно се сећате, ја сам о томе говорио за овом говорницом, сваки пут. Настави са читањем Поништава се одлука о продаји ПКБ-а. Шта је следећи потез?

Град није утрошио средства за одбрану од поплава али јесте за кампању СНС.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИСКАЗАНОГ У ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“, ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ НЕТО ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“ и ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ПРЕОСТАЛЕ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2014. ГОДИНЕ ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“. 29. седница, 28. април 2016.

Даме и господо, ја као и сви други одборници не могу ништа друго него да се у расправи која се отвара по појединим тачкама Дневног реда ослањам на материјал који ми одборници добијамо пред ту расправу, Настави са читањем Град није утрошио средства за одбрану од поплава али јесте за кампању СНС.

Ко ће платити партиципацију за топловодну инфраструктуру за Београд на води?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ЗАКЉУЧАКА О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОТРЕБИ ЗАДУЖИВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА КОД НЕМАЧКЕ РАЗВОЈНЕ БАНКЕ, РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА ВЕЗАНИХ ЗА ИЗГРАДЊУ КОГЕНЕРАТИВНОГ ПОСТОЈЕЊА НА ТОПЛАНИ ВОЖДОВАЦ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ МАГИСТРАЛНОГ ТОПЛОВОДА ПРЕКО МОСТА ГАЗЕЛА. 29. седница, 28. април 2016.

Не знам зашто се моја конструктивна и врло образложена и јасна дискусија о тачки Дневног реда назива нападом, па се онда уместо одговора потпуно неповезано помињу неке бесмислене ствари које немају никакве везе са Дневним редом? Настави са читањем Ко ће платити партиципацију за топловодну инфраструктуру за Београд на води?

По којим правилима ће се одлучивати о додели новца за конкурсе из области саобраћаја?

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА. 29. седница, 28. април 2016.

Ово је једна у низу одлука које прецизније дефинишу процедуре и начине на које ће се спроводити градски конкурси у одређеним областима и то је добро. Такве одлуке треба да постоје и треба да прецизније дефинишу процедуру спровођења тих конкурса, Настави са читањем По којим правилима ће се одлучивати о додели новца за конкурсе из области саобраћаја?

О давању градских локала без закупнине ради подстицања запошљавања.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ,

ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАЧИНИМА, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ДОДЕЛУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА У ЗАКУП ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА САМОЗАПОШЉАВАЊА И ПРОШИРЕЊА ПОСЛОВАЊА, Настави са читањем О давању градских локала без закупнине ради подстицања запошљавања.

Централизују чак и изнајмљивање бицикала.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СТАНИЦА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА. 29. седница, 28. април 2016.

Оно што карактерише ову Одлуку као и многе друге, ја бих слободно могао да вам кажем, као и све друге одлуке које доноси Скупштина града у овом сазиву јесте једна тотална тежња за централизацијом свих могућих послова локалне самоуправе на нивоу Града, Градског већа и Градоначелника као да градске општине уопште и не постоје. Настави са читањем Централизују чак и изнајмљивање бицикала.

О одлуци да грађани који без правног основа бораве у градским становима добију правни основ.

Расправа поводом ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА ГРАДА БЕОГРАДА. 29. седница, 28. април 2016.

Говорићу поводом предлога Одлуке о допуни одлуке о располагању становима града Београда. Када је скупштина Града у овом сазиву прошли пут мењала ову Одлуку, тада је промењено, односно изостављено је, односно укинута је одредба која је раније постојала да за градске станове не могу да конкуришу и да не могу да их добијају градски функционери, значи чланови већа, помоћници, градоначеник, заменик градоначелника. Остало је то отворено, слободно за њих, дакле да и они могу да конкуришу, а раније, у претходном периоду пре ове садашње напредњачке градске власти постојала је та одредба да то није дозвољено. Настави са читањем О одлуци да грађани који без правног основа бораве у градским становима добију правни основ.